Tilaajille

Näin Metsä Groupin uusi tehdas vai­kut­tai­si ym­pä­ris­töön: Jäät heik­ke­ne­vät Kemin edus­tal­ta ja lii­ken­ne li­sään­tyy, mutta me­lu­hai­tat voivat vä­hen­tyä

Liikenne lisääntyisi, mutta melun vaikutusalue saattaa jopa pienentyä. Päästötkään eivät juuri kasva. Uuden tehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee yleisön nähtäville tänään perjantaina.

Kemin biotuotetehtaalle suunnitellaan uutta, päästöjä vähentävää tekniikkaa, kuten merkittävästi nykyistä parempaa jätevedenpuhdistamoa. Rikkihappolaitos vähentäisi päästöjä ilmaan ja veteen. Tehtaalle tulisi 12 metriä nykyistä korkeampi piippu, jossa savukaasut virtaisivat nopeammin ja kuumempana, ja päästöt leviäisivät laajemmalle alueelle tehokkaasti laimentuen. Lähde: Metsä Fibre Oy / Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus 15.9.2019 Lähde: Metsä Fibre Oy / Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus 15.9.2019
Kemin biotuotetehtaalle suunnitellaan uutta, päästöjä vähentävää tekniikkaa, kuten merkittävästi nykyistä parempaa jätevedenpuhdistamoa. Rikkihappolaitos vähentäisi päästöjä ilmaan ja veteen. Tehtaalle tulisi 12 metriä nykyistä korkeampi piippu, jossa savukaasut virtaisivat nopeammin ja kuumempana, ja päästöt leviäisivät laajemmalle alueelle tehokkaasti laimentuen.
Kemin biotuotetehtaalle suunnitellaan uutta, päästöjä vähentävää tekniikkaa, kuten merkittävästi nykyistä parempaa jätevedenpuhdistamoa. Rikkihappolaitos vähentäisi päästöjä ilmaan ja veteen. Tehtaalle tulisi 12 metriä nykyistä korkeampi piippu, jossa savukaasut virtaisivat nopeammin ja kuumempana, ja päästöt leviäisivät laajemmalle alueelle tehokkaasti laimentuen.
Kuva: Miila Kankaanranta

Liikenne lisääntyisi, mutta melun vaikutusalue saattaa jopa pienentyä. Päästötkään eivät juuri kasva. Uuden tehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee yleisön nähtäville tänään perjantaina.

Metsä Groupin suunnitteleman uuden biotuotetehtaan suurin ympäristövaikutus kohdistuisi jääoloihin Kemin edustalla.

Tehtaan jäähdytysvesi lämmittäisi vesialuetta purkupaikan ympärillä niin, että sulan veden aika kasvaisi 2–4 viikolla vuodessa ja talvinen jääpeite heikkenisi. Asia ilmenee hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.