Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Kolumni
Tilaajille

Mui­nais­löy­döt sen ker­to­vat: Suomi oli kan­sain­vä­li­nen jo 10 000 vuotta sitten

Historian tutkimisen ja ymmärtämisen yksi keskeinen anti on perspektiivin luominen. Vilkkaan kaupankäynnin ja ihmisten liikkuvuuden ansiosta teknologinen kehitys on ollut huikeaa.

Italian Alpeilta löytyi kolme vuosikymmentä sitten hyvin säilynyt muumio, joka nimettiin Ötziksi löytöpaikan mukaan. Hän eli noin 5 300 vuotta sitten, ja mielenkiintoista tarinaa yhteiskunnan kehityksestä piirtää hänellä mukanaan ollut esineistö. Tärkein esine on ehkä harvinainen ja erittäin taidokasta tekoa oleva kuparikirves, joka oli teknologisen kehityksen huipentuma kivikauden lopussa.

Suomen maaperä vapautui muuta Eurooppaa myöhemmin jääkauden ikeestä, mutta asutusta arvioidaan nykytutkimuksen perusteella saapuneen jo 10 000–11 000 vuotta sitten.