Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Montan ve­si­voi­ma­lan tuo­tan­to kes­key­tyy voi­ma­joh­don sa­nee­raus­töi­den vuoksi Mu­hok­sel­la, vettä juok­su­te­taan tul­va­luu­kuis­ta

Muhoksella sijaitsevan Montan vesivoimalan tulvaluukuista juoksutetaan vettä. Ohijuoksutukset jatkuvat syyskuun alkuun saakka.

Fortum kertoo, että ohijuoksutukset johtuvat voimalaitokselta lähtevällä Carunan voimajohdolla tehtävistä saneeraustöistä. Saneeraustöiden vuoksi voimalaitoksen tuotanto keskeytyy, joten joen virtaus ohjataan ohijuoksutuksena tulvaluukuista.

Keskeytys kestää 2. syyskuuta saakka.