Mainos

Mitä eroa tuomio- is­tuin­kä­sit­te­lyl­lä ja va­li­tuk­sel­la Va­kuu­tus­lau­ta­kun­taan?

LVI-alan yrityksemme sai kielteisen vastuuvakuutusta koskevan korvauspäätöksen vakuutusyhtiöstä. Päätöksen mukana tulleessa ohjeessa tuodaan esiin useita eri tapoja muutoksenhaulle. Mitä eroa on tuomioistuinkäsittelyllä ja Vakuutuslautakuntaan tehtävälä valituksella?

LVI-alan yrityksemme sai kielteisen vastuuvakuutusta koskevan korvauspäätöksen vakuutusyhtiöstä. Päätöksen mukana tulleessa ohjeessa tuodaan esiin useita eri tapoja muutoksenhaulle. Mitä eroa on tuomioistuinkäsittelyllä ja Vakuutuslautakuntaan
tehtävälä valituksella?

Lautakunnassa käsittely on kirjallista, mutta tuomioistuimessa järjestetään useimmiten myös suullinen istunto. Lautakuntakäsittely on maksutonta, kun taas tuomioistuin perii käsittelymaksun, joka on riita-asiassa käräjäoikeusvaiheen osalta 500 euroa.

Muutoksenhaku lautakuntaan on vapaamuotoisempaa kuin riita-asian oikeudenkäynti. Molemmissa voi kuitenkin käyttää asianajajaa apuna ja yrityksen oikeusturvavakuutus on samalla tavalla käytössä.

Lautakunnan käsittelyssä ei määrätä hävinnyttä osapuolta korvaamaan voittaneen asianajokuluja, mikä on taas tuomioistuinkäsittelyssä pääsääntö.

Lautakunnan ratkaisu on suositus, jota vakuutusyhtiöt normaalisti noudattavat, mutta osapuolet eivät ole sidottuja lautakunnan ratkaisuun. Lautakunnan ratkaisun jälkeen on mahdollista saattaa asia vielä tuomioistuimeen.

Intressit yrityksen vastuutilanteissa ovat usein isoja ja vakuutusehdot tulkinnanvaraisia. Toisinaan vakuutusehdot ovat myös yllättäviä ja ankaria, jolloin niiden soveltaminen yksittäiseen tapaukseen ei ole selvää. Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä löytyy www.fine.fi. 

Markus Pöhö, Asianajaja, varatuomar
Markus Pöhö, Asianajaja, varatuomar