Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mitä enemmän ko­ti­mai­sia, uusilla tek­no­lo­gioil­la tuo­tet­tu­ja polt­to­ai­nei­ta saadaan ja­ke­luun, sitä vä­hem­män ben­sa­pum­puil­la ollaan maail­man­mark­ki­noi­den hei­lu­tel­ta­va­na

Olli Immonen (ps.) kirjoitti Kalevassa (10.3.), kuinka hallituksen tulisi lopettaa yksityisautoilun kurittaminen. Kysymykseksi jää, mitä Immonen tarkoittaa, kun kolumnista ei löydy faktoihin perustuvia väitteitä tälle ”kuritukselle”.

Immonen kirjoittaa kuinka ”elinkustannukset ovat nousseet polttoaineiden ja lämmityspolttoöljyn hinnan nousun myötä”. Moottoribensiinin, dieselöljyn ja polttoöljyn kuluttajahinnat tippuivat tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 edullisemmiksi kuin kymmeneen vuoteen.