Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Tilaajille

Mi­nis­te­riö vah­vis­ti Suomen il­ves­kan­nan hoi­to­suun­ni­tel­man – Kau­del­la 2021–2022 met­säs­tys­kiin­tiö on 320 ilvestä po­ron­hoi­to­alueen ul­ko­puo­lel­la

Metsästäjille ilves on arvostettu riistalaji, jota metsästetään vuosittain niin sanotuin kannanhoidollisin poikkeusluvin. Kuvituskuva arkistosta.
Metsästäjille ilves on arvostettu riistalaji, jota metsästetään vuosittain niin sanotuin kannanhoidollisin poikkeusluvin. Kuvituskuva arkistosta.
Kuva: Pekka Aho

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut päivitetyn Suomen ilveskannan hoitosuunnitelman ja ilveksen metsästyskiintiön kaudelle 2021–2022.

Ilveskanta on Suomessa suotuisalla suojelutasolla ja ilves on luokiteltu lajina elinvoimaiseksi. Luontodirektiivin nojalla tiukasti suojeltua ilvestä voi tavata kaikkialla Suomessa.