Budjetti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan ta­lous­ar­vio­esi­tys 23 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

Eläimet: Nyt vie­te­tään Eläin­ten päivää – lähetä kuva eläi­mes­tä, joka on sinulle lä­hei­nen

Joko luit tämän: Kar­ja­ti­lal­li­sen mie­les­sä lo­pet­ta­mi­nen käy päi­vit­täin

Mi­nis­te­ri Hon­ko­nen: Opis­ke­li­ja-ate­rioi­den enim­mäis­hin­ta nousee 50 sen­til­lä lo­ka­kuus­sa – opis­ke­li­ja­ra­vin­to­lois­ta vas­taa­va lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja: "Ei vielä riitä"

Honkonen haluaa nostaa myös Kelan ateriatukea, mutta se noussee vasta vuoden vaihteen jälkeen.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskelija-aterioiden enimmäishinnat ovat nousemassa syksyllä, mutta STT:lle arvioidaan, ettei korotus vielä riitä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) kertoo STT:lle, että opiskelija-aterian enimmäishintaa korotetaan 50 sentillä lokakuun alusta lähtien.

Tarkoituksena on Honkosen mukaan tehdä muutoksia opiskelija-aterian enimmäishintaan siksi, että opiskelijaravintoloiden kulut ovat merkittävästi kasvaneet inflaation myötä.

– Ruoan hinta on noussut niin voimakkaasti, että se uhkaa jo näiden opiskelijaravintoloiden olemassaoloa. Sitä emme tietenkään halua, Honkonen sanoo.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) kertoo, että opiskelija-aterian enimmäishintaa korotetaan 50 sentillä lokakuun alusta lähtien.
Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) kertoo, että opiskelija-aterian enimmäishintaa korotetaan 50 sentillä lokakuun alusta lähtien.
Kuva: Risto Pikkupeura

Opiskelijaravintoloiden toimintaa sitoo valtioneuvoston asetus, jonka mukaan avustukseen oikeuttavan opiskelija-aterian enimmäishinta on viisi euroa. Erikoisannokset saavat maksaa enemmän.

Kelan ateriatuki on tällä hetkellä 2,30 euroa yhtä annosta kohden, joten opiskelija joutuu yleensä maksamaan omasta annoksestaan erotuksen eli 2,70 euroa.

Honkonen kertoo, että hän on lisäksi esittämässä valtion ensivuoden budjettiesitykseen, että opiskelija-aterian ateriatukea korotetaan 25 sentillä, joten vuoden vaihteessa opiskelija-aterian hinta saattaa jälleen laskea.

Tuen ja enimmäishinnan korotuksen eriaikaisuus johtuu siitä, että tuki on valtion budjettiin liittyvä asia, kun taas enimmäishinnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Loppujen lopuksi valtion budjetista päättää eduskunta tämän vuoden loppuun mennessä.

– Ateriatuki nousee niin pian kuin mahdollista. Jos eduskunta sen hyväksyy, lovi opiskelijan budjettiin ei ole niin suuri, Honkonen sanoo.

Ylva katsoo, että enimmäishintaan tarvitaan euron korotus

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistaman Ylva-konsernin ravintolaliiketoiminnasta vastaavan liiketoimintajohtajan Anne Immosen mukaan on hyvä, että korotus enimmäishintaan saadaan, mutta se ei vielä riitä opiskelijaravintoloille.

Immonen sanoo, että heidän kustannuslaskelmiensa perusteella enimmäishintaan tarvitaan euron korotus.

– Jos se jää 50 sentin tasolle, se ei kyllä pelasta tätä tilannetta.

Immosen mukaan jo nyt ravintoloiden reseptiikkaa on käyty läpi ja jatkossakin valikoimaa joudutaan tarkastelemaan, sillä kustannukset ovat nousseet rajusti.

Hallitus korotti vuonna 2020 enimmäishintaa, mutta tätä edeltävä korotus oli tehty vuonna 2012, vaikka Immosen mukaan ravintoloiden raaka-aineiden hinnat sekä palkkakustannukset nousevat joka vuosi.

Opiskelijaliitot toivovat, että enimmäishinta ja tuki olisivat olleet lähempänä toisiaan

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtaja Konstantin Kouzmitchev sanoo, että SYL on toivonut opiskelijoiden aterian enimmäishinnan ja ateriatuen korotusta.

– Nykyinen tilanne on tullut opiskelijaravintoloille aika vaikeaksi inflaation takia, siksi enimmäishinnan ja ateriatuen korotus tarvitaan.

Hän sanoo, että opiskelijaravintoloiden toimintaedellytykset on tärkeä turvata. Hän sanoo, että lokakuun hinnan korotus kuitenkin iskee matalatuloisiin opiskelijoihin etenkin kun muutkin hinnat nousevat, mutta tilanteen hankaluus ja välttämättömyys kuitenkin ymmärretään.

Sekä SYLin Kouzmitchev että Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) puheenjohtaja Emmi Lainpelto toivoivat, että ateriatuen osuus olisi suurempi enimmäishinnan korotuksesta.

Lainpelto sanoo, että hänestä on kuitenkin tärkeää, että opiskelijaravintoloiden huoli on nyt kuultu. Hänestä enimmäishinnan nousu on tässä tilanteessa välttämätöntä, jotta opiskelijoilla tarjotaan jatkossakin monipuolista ja ravitsevaa ruokaa.