LUONTO: Raa­hes­ta löy­ty­nyt jät­ti­läis­hä­mä­häk­ki ih­me­tyt­tää

TEATTERI: Aapo Salonen Li­min­gan teat­te­ri­lin­jal­ta va­lit­tiin Teat­te­ri­kor­keaan yli 1 200 pyr­ki­jän jou­kos­ta

Kolumni

Miksi kuulua am­mat­ti­liit­toon?

Risto Kalliorinne

Järjestöjohtaja

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry.

Törmäsin hiljattain tilastoon, jossa kuvattiin länsimaiden kansalaisten välisiä tuloeroja. Mielenkiintoista tilastossa oli, tuloerot olivat pienimmät valtioissa joissa suurin osa ihmisistä on järjestäytynyt oman alansa ammattiliittoon. Räikeää eriarvoisuutta ja suuria tuloeroja taas ilmeni niissä maissa, joissa ei ole toimivia ammattiliittoja. Ammattiliittoon kuuluminen ei siis ole pelkästään vakuutus, jolla turvaa omaa asemaansa työelämän ongelmatilanteissa, vaan järjestäytymisellä on suuri vaikutus tasa-arvoisemman yhteiskunnan turvaamisessa.

Yksittäinen ihminen usein suhtautuu ammattiliiton jäsenyyteen "vakuutusluonteisena tuotteena". Jäseneksi liityttäessä kysellään jäsenmaksun hintaa, ansiosidonnaisen työttömyysturvan ehtoja, liiton lakipalveluja ja erilaisia jäsenyyteen liittyviä etuja esim. matkavakuutuksia, tapahtumalippuja tai bensa-alennuksia. Näiden kysely ei ole ollenkaan turhaa, sillä ammattiliiton jäsenyydellä yksilö saa hyvän turvan työelämän ongelmiin ja muita vapaa-ajan etuja. Jäsenyyden kautta ihminen tavallaan vakuuttaa itsensä työelämän ongelmatilanteiden varalle, mutta ammattiliiton jäsenyys on kuitenkin paljon enemmän kuin vakuutustuote.

Ammattiliittojen perusidea liittyy joukkovoimaan. Kauan sitten työntekijät huomasivat, että he eivät pysty ajamaan itselleen asiallista kohtelua, riittävää toimeentuloa ja turvallisia työolosuhteita ilman keskinäistä yhteistyötä. Yhdessä toimimalla on saatu aikaa merkittäviä parannuksia tavallisen työntekijän arkeen, jotka eivät koskaan olisi toteutuneet yksittäisten ihmisten yksilösuorituksin. Eli ammattiliiton jäsenyyden kautta on mahdollista parantaa oman ammattialansa ja työpaikkansa työntekijöiden asemaa.

Aktiivisen työpaikkatason toiminnan tarve ei ole vuosien saatossa kadonnut mihinkään. Olen nähnyt lukuisia työpaikkoja, joissa työelämän pelisääntöjä ei ole noudatettu ja työntekijät ovat tilanteeseen kyllästyneinä päättäneet liittyä ammattiliittoon ja valita keskuudestaan luottamusmiehen, jotta työpaikan asiat saadaan kuntoon. Tällainen työpaikkatason aktiivisuus onkin kannattanut ja tuonut jokaiselle yksittäiselle työntekijälle paremmat työolot.

Työntekijöiden aktiivisuus on samalla vähentänyt epätervettä kilpailua, jossa ihmisten työehtoja polkemalla on vallattu markkinoita ja ajettu rehellisiä yrittäjiä ahtaalle. Ensi syksynä käydään taas palvelualojen työpaikoilla luottamusmiesvaaleja ja kannustankin työntekijöitä liittymään liittoon ja aktivoitumaan työpaikkansa edunvalvonnassa.