Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Migrin uusi yli­joh­ta­ja häm­men­tyi ni­mi­tys­kes­kus­te­lus­taan: "Mi­nul­la ei ole min­kään­lais­ta kyt­kös­tä mi­hin­kään puo­luee­seen"

Maahanmuuttoviraston uusi ylijohtaja sanoo, että hän ei ole koskaan pyrkinyt poliittiseen tehtävään.

Migrin uusi ylijohtaja Jari Kähkönen kertoo odottavansa uuden tehtävän alkamista innokkaalla mielellä. Arkistokuva.
Migrin uusi ylijohtaja Jari Kähkönen kertoo odottavansa uuden tehtävän alkamista innokkaalla mielellä. Arkistokuva.
Kuva: Joel Maisalmi

Maahanmuuttoviraston (Migrin) ylijohtajaksi valittu Jari Kähkönen sanoo seuranneensa hämmentyneenä valintaansa koskevaa keskustelua. Julkisuudessa valinnan on epäilty olleen vihreiden poliittinen virkanimitys. Kähkönen sanoo olevansa sitoutumaton virkamies. Väitteet poliittisesta virkanimityksestä ovat hänen mukaansa perättömiä.

– En ole ollut koskaan minkään puolueen jäsen, enkä ole pyrkinyt mihinkään (poliittiseen) tehtävään.

– Minulla ei ole minkäänlaista kytköstä mihinkään puolueeseen. Olen kaikkien puolueiden edustajien kanssa keskustellut eri rooleissa toimiessani, Kähkönen sanoo Lännen Medialle.

Hän työskentelee tällä hetkellä Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajana. Uudessa tehtävässään hän aloittaa syyskuun alussa. Ylijohtajan pesti jatkuu 31. elokuuta 2025 saakka. Kähkösen lisäksi kärkiehdokkaita tehtävään olivat Migrin nykyinen ylijohtaja Jaana Vuorio sekä viraston apulaispäällikkö Raimo Pyysalo.

Avustaja haastatteli ehdokkaita

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) erityisavustaja Sami Kerman osallistui kolmen pääehdokkaan haastatteluun Migrin ylijohtajan valinnassa. Kähkösellä ei ole hänenkään tietojensa mukaan kytköksiä vihreään puolueeseen.

Kermanin arvion mukaan nimitys nousi esiin mahdollisesti sen vuoksi, että kyseessä oli vihreän ministerin maahanmuuttoon liittyvä nimityspäätös.

– Ministerin esittelystä tehtyihin valtioneuvoston päätöksiin voidaan liittää ajatus puoluepoliittisista kytköksistä, hän sanoo.

Maahanmuuttoviraston ylijohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää viraston toimintaa. Ylijohtaja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi niistä sisäministeriölle. Ylijohtajan virkaa haki 13 henkilöä.

Aiemmin julkisuudessa keskusteltiin sisäministeriön kansliapäällikön valinnasta. Tehtävään valittiin yhdenvertaisuusvaltuutettu, varatuomari Kirsi Pimiä. Hän toiminut aiemmin vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä. Pimiä ohitti haussa muun muassa Supon nykyisen päällikön Antti Pelttarin.

– Kyllä tässä (migrin johtajahaussa) oli kolmen kärjessä meritoituneita hakijoita, kuten kansliapäällikkövalinnassakin. Painotus tehtiin muistiossa kuvatuin perustein.

Tapahtuuko poliittisia nimityksiä?

– En nyt ehkä ota tähän kantaa, Kerman sanoo.

"Soisi olevan ohi"

Hän muistuttaa, että valintatilanteissa pohditaan esimerkiksi sitä, miten valittava henkilö pystyy toteuttamaan organisaation visiota ja strategiaa.

– Tätä arviointia tekevät kaikki organisaatiot ja se ei liity puoluepolitiikkaan.

Onko palkkiovirkojen aika ohi?

– Soisi (sellaisten nimitysten) olevan ohi, joissa henkilö saisi aiemmista palveluksistaan palkkioksi viran.

Mahdollisten poliittisten virkanimitysten on Kermanin mukaan syytä tapahtua avoimesti. Esimerkiksi hän nostaa vihreiden ajaman pormestarimallin.

– Helsingissä, Tampereella ja Pirkkalassa pormestarivalinnat ovat sidottuja puolueiden poliittisiin voimasuhteisiin, Kerman sanoo.

Fakta

Nimitys

Jari Kähkönen on työskennellyt maahanmuuttovirastossa vuodesta 2004 alkaen, aluksi ylitarkastajana ja myöhemmin Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajana.

Sisäministeriön perustelumuistion mukaan Kähkösen voidaan katsoa omaavan nimitysperusteiden kokonaisharkinnan perusteella parhaat edellytykset Maahanmuuttoviraston ylijohtajan määräaikaisen virkasuhteen menestykselliseen hoitamiseen.

"Kokonaisuutena arvioiden vertailtaessa kärkihakijoita viran kelpoisuusvaatimuksissa olevan tehtävän edellyttämän monipuolisen kokemuksen sekä käytännössä osoitetun johtamistaidon ja johtamiskokemuksen näkökulmasta, hakijoista nousee esille Kähkönen. Haastattelun ja siitä muodostuneita näkemyksiä tukevan henkilöarvioinnin perusteella Kähkösestä muodostui erinomainen kuva nyt täytettävänä olevan viran tehtäväkentän haasteet huomioiden", muistiossa todetaan.