Kolumnit

Uhka yksilön vai­en­ta­mi­ses­ta on todellinen ja siihen tulee puuttua

Kolumnit 10.2.2020 10:00
Päivi Korpisaari

Sananvapauteen kuuluu kaksi puolta: yhtäältä oikeus vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä, ja toisaalta oikeus levittää niitä. Internetin ja sosiaalisen median myötä kansalaisille on avautunut uudenlainen mahdollisuus ilmaista itseään nopeasti ja maailmanlaajuisesti. Valitettavasti sitä käytetään hyväksi myös tavalla, jonka seuraukset voivat olla vakavat.

Päivi Korpisaari on viestintäoikeuden professori Helsingin yliopistossa.

Hyödyllisen ja viihteellisen toiminnan lisäksi sosiaalinen media toimii myös kiusaamisen, painostamisen, uhkailun ja solvaamisen välineenä. Internetissä väärä tieto ja loukkaukset ovat haitallisempia kuin suusanalliset tai painetut ilmaisut, koska ne leviävät laajemmalle ja ovat saatavilla helpommin ja pidemmän aikaa. Vihapuheen kohde häpäistään suuren yleisön edessä ja hänen toimintansa kyseenalaistetaan. Väärien tietojen oikaiseminen voi olla mahdotonta, eikä kommentointi ole aina mahdollista. Anonyymin ilmaisun vuoksi varsinaista tekijää ei useinkaan ole mahdollista selvittää. Tällaisessa tapauksessa voi olla jo kyse muita perusoikeuksia loukkaavasta, rangaistavasta puheesta, jota ei voi sananvapauden turvin sallia.

Vihapuheelle ei ole virallista määritelmää. Vihapuhe-termiä on viime aikoina käytetty varsinaisena viharikoksena pidetyn suvaitsemattomuus- tai syrjintäelementin sisältävän puheen lisäksi myös sellaisesta vihaisesta (useimmiten rangaistavasta) puheesta, joka kohdistetaan uhriin muusta kuin hänen taustaansa liittyvästä syystä, kuten esimerkiksi hänen työ- tai luottamustehtäviensä tai mielipiteidensä vuoksi. Kysymyksessä voi olla yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, kunnianloukkaus, tietosuojarikos, identiteettivarkaus, vainoaminen, laiton uhkaus tai virkamiehen väkivaltainen vastustaminen. Muita rangaistavan vihapuheen ilmauksia ovat julkinen kehottaminen rikokseen, kiihottaminen kansanryhmää vastaan sekä uskonrauhan rikkominen.

Yksittäisten loukkausten lisäksi nettiviha ilmenee myös pitkäkestoisena ja järjestelmällisenä maalittamisena, jolla pyritään vaientamaan ihmisiä tai vaikuttamaan heidän toimintaansa. Esimerkiksi poliisit, syyttäjät ja tuomarit ovat virkatoimiensa vuoksi joutuneet rangaistavan vihapuheen kohteiksi. Kuntapäättäjistä peräti kolmasosaan on kohdistettu vihapuhetta. Henkilöön meneviä solvauksia ja uhkauksia ovat kokeneet myös akateemiset tutkijat.

Vaarana on, että internetin myötä laajentunut sananvapaus kääntyy itseään vastaan, kun julkiseen keskusteluun tai politiikkaan ei haluta osallistua vihaviestien pelon vuoksi. Näin erilaisten tietojen, mielipiteiden ja näkökulmien kirjo vähenee. Kun vihapuhe vaikuttaa sananvapauden ja poliittisen aktiviteetin käyttämiseen, se samalla murentaa demokraattisen yhteiskunnan perustaa.

Vihapuhe vaikuttaa myös uhrien itsetuntoon, onnellisuuteen ja toisia ihmisiä kohtaan tunnettavaan luottamukseen. Vihapuheesta saattaa seurata taloudellista vahinkoa työtulojen tai luottamustoimen menettämisen vuoksi. Pahimmillaan vihapuhe voi johtaa väkivaltaan.

Vihapuhe voi olla työturvallisuusuhka, johon työnantajan on puututtava. Tällainen tilanne on uusi, koska kyse on työpaikan ulkopuolelta tulevasta psyykkisen kuormituksen työturvallisuusriskistä. Työyönantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin vaaratekijän poistamiseksi, tai jos tämä ei ole mahdollista, sen vaikutusten minimoimiseksi. Aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta, ja työnantajien on kehitettävä selkeät toimintatavat häirintätilanteen hoitamiseksi ja työntekijän auttamiseksi.

Eri hallinnonaloilla on ollut käynnissä vihapuheen ja sen vaikutusten vähentämistä koskevia hankkeita, kuten oikeusministeriön Against hate -hanke sekä niin kutsuttu vihapuhetyöryhmä. Vihapuheen kitkeminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

Tulee kuitenkin huomata, että jo olemassa olevassa lainsäädännössä on useita vihapuheeseen soveltuvia kriminalisointeja, joita voitaisiin käyttää tehokkaammin sen sijaan, että merkittävä osa esitutkinnoista keskeytetään rikosten vähäisyyden tai niiden selvittämisestä aiheutuvien kustannusten vuoksi. Esimerkiksi kunnianloukkausjutuissa vain kymmenisen prosenttia poliisille ilmoitetuista tapauksista johtaa lopulta tuomioon, vaikka syytteiden hylkäysprosentti on pieni.

Poliisin tutkintaresursseja onkin lisättävä, jotta tapaukset saataisiin etenemään uhrin oikeusturvan edellyttämällä tavalla. Myös erilaisten verkkoalustojen ylläpitäjät voisivat valvoa sisältöjä aktiivisemmin ja puuttua ilmoitettuihin ja ilmeisiin lainvastaisuuksiin nopeammin.

Henkisellä väkivallalla voi olla pitkäkestoisemmat seuraukset kuin fyysisellä väkivallalla, sillä toiminta on voinut olla huomattavan pitkittynyttä ja se voi pahimmillaan vaarantaa väkivallan kohteen mielenterveyden taikka virka- tai työuran. Siksi rangaistavan vihapuheen kitkemiseen on käytettävä olemassa olevia oikeudellisia ja muitakin, kuten mediakasvatukseen liittyviä, keinoja.

Päivi Korpisaari on viestintäoikeuden professori Helsingin yliopistossa.

 

MAINOS

Kommentoi

Monet toimittajat, mm Kalevan Petri Laukka, ovat asettuneet ylimmiksi tuomareiksi kertoessaan miten asioista saa puhua ja mistä yksityiskohdista pitää vaieta kun ne eivät sovi omaan totuuteen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Sananvapaus edellyttää henkistä kypsyyttä sen käyttäjiltä varsinkin nykyään, kun sosiaalisen median julkaisukynnys on nolla. Takavuosina typerimmät möläytykset levisivät suusta korvaan -menetelmällä tai vessanseinäkirjoituksina ja sinne ne saisivat jäädä tänäänkin. Niillä ei edes pyritä keskusteluun tai kriitikkiin vaan haukkumiseen, mustamaalaamiseen ja vaientamiseen. Ristiriitojakin yritetään hoitaa median kautta, kun oikea foorumi olisi suoraan naapurin kanssa keskustelu, taloyhtiön kokous tai vaikkapa työpaikan palaveri. Ymmärrän toki, että joillekin ressukoille netti on ainoa purkautumistie, kun kukaan ei muuten jaksa kuunnella jatkuvaa älytöntä räyhäämistä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

"Vihapuhe voi olla työturvallisuusuhka, johon työnantajan on puututtava. Tällainen tilanne on uusi, koska kyse on työpaikan ulkopuolelta tulevasta psyykkisen kuormituksen työturvallisuusriskistä. Työyönantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin vaaratekijän poistamiseksi, tai jos tämä ei ole mahdollista, sen vaikutusten minimoimiseksi."

Hyvä pointti. Vastuuta on myös työnantajilla, joiden olisi tartuttava toimeen. Onkohan journalistiyhdistys tms. vielä ajanut asiaa?
Vihapuhe on siis myös henkistä väkivaltaa. Sille on selkeä määritelmä. Olisiko aika alkaa puhua asiasta mediassakin sen oikealla nimellä?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Suomi 100 v:lle On siis viimeinkin tarjolla mahdollisuus Itsenäisyyteen kaiken maailman Ajopuuteoria-Tukkisumien jälkeen?

Rehellisyydestä niin paljon puhutaan mutta kovin vähän sitä on ilmassa, ei kansan korvat ilmeisesti kestä, vuosien itsesensuurin jälkeen.

Kaikki tämä ja vielä vähän enemmän, itse kansaa kuulematta.

Oi kun päästäisiin joskus edes siihen, että Kansanedustaja saati sitten Ministeri Suomessa erosi, kun maksatti lounaansa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kuinka nämä mediakasvatukseen liittyvät, keinot toteutettaisiin? Ja kuka valvoisi, ettei niihin sisälly tunnustuksellista sisältöä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vihervasemmisto syyllistyy vihapuheeseen aivan samalla tavoin, kuin poliittiset vastustajansa. Kaksoisstandardin takia siihen ei vain haluta puuttua. On asioita, joita saa halventaa ja toisia, joita ei saa. He ovat lisäksi erikoistuneet eri mieltä olevien maalittamiseen ja heidän työnantajiensa painostamiseen. Se on vielä halveksittavampaa kuin sanoilla loukkaaminen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos olen sitä mieltä, että isännöitsijä on hoitanut huonosti tehtäviään ja olen myös perustellut tätä konkreettisilla esimerkeillä, jotka ovat faktaa, syyllistynkö vihapuheeseen? Eikö isännöitsijä ole julkinen toimija, jonka tulee kestää rajuakin arvostelua?
Saanko sanoa julki EPÄILYKSENI, että hän mahdollisesti saa prosenttipalkkion esim. perinteisestä putkiremontista yhtiön ulkopuoliselta urakoitsijalta? En siis väitä tai vihjaa, että kyseessä olisi lahjus, vaan ns. "järjestelypalkkio".
Voinko julkaista nämä epäilykset ja selkeät laiminlyönnit julkisesti netissä, siten että on myös osoite, johon voi lähettää vastineen? Entä sitten, kun nettisaitti on vain yhtiön osakkaille näkyvillä salasanan takana?
Helsingin käräjäoikeuden mukaan tässä syyllistytään kunnianloukkaukseen!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuoreen selvityksen mukaan lähes puolet kansanedustajista on virkatehtävien vuoksi joutunut vihapuheen kohteeksi. Asiakritiikki ei ole vihapuhetta, solvaaminen sen sijaan on. Perussuomalaisilla on muista puolueista poiketen julkilausuttuna periaatteena oikeus solvata. Puolue tulkitsee vihapuhekäsitteen poliittiseksi hyökkäykseksi itseään vastaan , tekeytyy uhriksi ja pitää solvauksia sananvapaustekona.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

tuolla linjalla. Kaikki me tiedämme mistä tämä vihapuhe ja demonisointi alkoi. Jytky oli vain joillekin politiikkaan intohimoisesti suhtautuvalle liian suuri yllätys. Tänään persut ovat Suomen suurin puolue n.25% kannatuksella. Tämä aiheuttaa vihapuhetta ja merkillistä käyttäytymistä entisissä valtapuolueissa. Persut on hyvin maalitettu ja tuomio varmasti rapsahtaa jos syytä löytyy.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Viimeisimmässä mittauksessa kannatus on laskenut, Suomella on siis jotain toivoa vielä!!! "...Tämä aiheuttaa vihapuhetta ja merkillistä käyttäytymistä entisissä valtapuolueissa." Kun toisissa puolueissa alkaa satunnaisesti esiintyä hiukan samansuuntaista puhetta alkaa välittömästi uhriutuminen ja sen korostaminen, kuten tuo lainaus osoittaa. Maalittamisesta on aivan turhaa puhua kun siihen ei ole mitään aihetta. Kannattaa lukea siitä millaisen systemaattisen vainon kohteeksi ylen toimittaja on joutunut ja sitten vasta miettiä mitä se maalittaminen oikeasti tarkoittaa. Tai lukea miten Usan presidentti suhtautuu niihin jotka ovat eri mieltä asioista hänen kanssaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

luettavaa tuo deikanon kansan äänioikeuden halveeraus. Noin 25% suomalaisista äänestäjistä kuuluu jollakin tavalla osoiteltaviin kansalaisiin. Minusta näin ylkopuolelta politiikkaa katsottuna tämä lähentelee varsinaista vihapuhetta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ai vihapuhe onkin "kansan äänioikeutta"? Kylläpä joillain on vilkas mielikuvitus. Ei, viha on vihaa se ei muuksi muutu vaikka kuinka muuta teeskenneltäisiin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

niin varmaan tunsit nahoissasi jonkinlaista kihelmöintiä. Vaikka tiesit että varmasti et ollut tehnyt mitään laitonta. Kuitenkin tuntui, että sinua tarkkaillaan ja jostakin löytyy syy sinun "nappaamiseen". Toisaalta olihan siihen aihetta. Maksoit D-markalla ravintolassa. Pysäköit auto toisin kuin muut...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Juuri noin asia on nykyään. Vennamoitten perilliset jatkavat koko ajan muiden syyttelyä omista tekemisistään. Kun solvaavat ja jopa uhkailevat henkilökohtaisesti eri mieltä olevia poliitikkoja kääntävät asian nurinniskoin ja väittävät toisten tehneen noin. Usan ihmemaan johtajalta apinoitu toimintatapa. Aina hyökätään toisia vastaan, ei koskaan myönnetä mitään ja syytetään aina toisia. Jos tuntuu että ihmiset eivät vieläkään usko, kovennetaan ääntä ja voimistetaan uhkailuja. Onneksi gallup näytti jo laskevaa kannatusta eli ainakin osalla ihmisistä silmät alkavat aueta. Järki saattaa voittaa, onneksi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mielenkiintoista on se, että vihapuhe- ja maalittamisrangaistuksia ajaa pääasiassa vihervasemmisto ja heitä lähellä olevat professorit, tutkijat, poliisit, tuomarit, toimittajat ja virkamiehet. Äänekäs joukko on valjastettu ajamaan asiaa somessa ja mediassa. Omituisinta kaikessa on komisario tasoisten poliisien, oikeuskanslerin, valakunnansyyttäjien ja perustuslakiasiantuntijoina toimivien professorien avoin vihervasemmistopolitiikan etujen ajaminen. Kansa on on tottunut pitämään asiantuntijoita ja virkamiehiä puolueettomina virkatehtävissään. Nyt heidän puolueettomuus on joutunut kyseenalaiseksi ihan oikeutetusti ja kritiikki yritetään vaientaa lakiteitse. Jumalanpilkka ja kiihottaminen kansaryhmää vastaan pykäliä käytetään vain ja ainoastaan oikeistoon lukeutuvien henkilöiden vaientamiseksi. Yhtään vihervasemmisto kiihottajaa ei ole tuomittu eikä edes edennyt poliisia pitemmälle. Mikäli nykyinen kehitys saa jatkua on tulee Suomesta Pohjois-Korean kaltainen valtio tosin sillä edellytyksellä, että täältä todennäköisesti pääsee muuttamaan muualle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

syytteessä. Baltzariin kohdistui "vihapuhetta" jo 90-luvulla. Tässä on eräs esimerkki miten Päivin tapa katsella maailmaa ei ole välttämättä tervettä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Onko todella aivan mahdotonta käsittää että myös käytöksessä on säännöt joita olisi hyvä noudattaa? Eräskin nettihäirikkö on istunut jopa linnassa laadittuaan blogikirjoituksia joissa esiteltiin väärennettyjä alastonkuvia poliitikoista. Vai onko sekin mielestäsi sallittava?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oletko sitä mieltä, että kaikki, ketkä eivät ole samaa mieltä (sinun?) tai muiden persujen kanssa ovat vihreitä tai vasemmistolaisia? Lasketaanko kokoomuskin vihervasemmistoon? Olisi hyvä ymmärtää, etteivät ääri-ideologiat ole sokaisseet useimpien päätä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ilmeisesti suurin osa kokoomuslaisia ja keskustalaisiakin kuuluu sitten vihreisiin tai vasemmistoon ajatusmailmaltaan, koska hekin kannattavat tulevia lakiehdotuksia ja lakien noudattamista tässä maassa? Kuten myös tasavaltamme presidenttikin, joka on taustaltaan kokoomuslainen? Vai olisikohan mahdollista, että tuo logiikkasi ei oikein toimi? Ja suurin osa suomalaisista vaan kannattaa vanhaa hyväksi havaittua ja hyvin toimivaa järjestelmäämme ja lakejamme puoluekannasta riippumatta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Ville Tavion näkemykset

307 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Amerikkalainen miljardööri lahjoittajana

Tämä uutinen on kyllä monella juttutupalaisella erittäin hankalasti uskottavissa, kun täällä on vuosikaudet tiedetty, et... Lue lisää...
Tuntematon

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jarin piirrokset arkistossa.

Naapurit

7.4.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image