Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Metsien hoi­dos­sa kat­so­taan pit­käl­le, mutta miten on asian laita puu­kau­pas­sa?

Metsätalous on Suomessa pitkäjänteistä toimintaa. Meillä pohjoisessa puut kasvavat verrattain hitaasti. Hitaan kasvun vuoksi metsänomistaja harvoin pääsee hyötymään istuttamansa metsän kaikista tuotoksista.

Suomalaiset metsät kulkevat kuitenkin tyypillisesti suvussa, ja perillisille halutaan jättää metsät hyvässä kunnossa. Investointeja tehdään, mikä kasvattaa metsätilojen arvoa, mutta tuottojen realisointi jää usein muille.