Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Met­säs­tys­kau­si käyn­nis­tyy 10. elo­kuu­ta – en­sim­mäi­se­nä täh­täi­mes­sä on viime vuosina suo­si­tuim­mak­si saa­lis­la­jik­si noussut se­pel­kyyh­ky

Sepelkyyhky on metsästäjien runsaslukuisin saalislaji, jonka saalismäärä on noussut viime vuosina yli 300 000 lintuun vuodessa. Kuvituskuva.
Sepelkyyhky on metsästäjien runsaslukuisin saalislaji, jonka saalismäärä on noussut viime vuosina yli 300 000 lintuun vuodessa. Kuvituskuva.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Metsästyskausi käynnistyy sepelkyyhkyillä keskiviikkona 10. elokuuta. Sepelkyyhky on Suomen metsästäjien runsaslukuisin saalislaji.

Sepelkyyhkysaalis on pitkään ollut tasaisessa kasvussa ja noussut viime vuosina yli 300 000 lintuun vuodessa, kertoo Suomen riistakeskus tiedotteessaan. Sepelkyyhky ohitti 2020-luvulla ensimmäistä kertaa yhteenlasketun hanhi- ja vesilintusaaliin. Eniten kyyhkyjä saadaan Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Hyvin viljely- ja kulttuurimaisemaan sopeutunut sepelkyyhky on nykyään tavallinen näky myös taajamien pihapiireissä ja puutarhoissa.

– Sepelkyyhkyn metsästyskausi on kiivas ja lyhyt koska jo syyskuun aikana suurin osa sepelkyyhkyistä muuttavat etelään, Varsinais-Suomen vs. riistapäällikkö Jörgen Hermansson Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Sepelkyyhkyn suosiota metsästyskohteena selittävät riistakeskuksen mukaan runsaat kannat sekä helpot metsästysjärjestelyt, sillä jahti ei vaadi laajoja erämaita tai kallista kalustoa. Samaan aikaan vesilinnustus on vähentynyt monen lajin kannan taantumisen vuoksi.

– Sepelkyyhkyjä metsästetään peltojen laidoilta tai metsiköistä peltojen läheisyydestä. Metsästäjä naamioituu metsänreunaan ja linnut houkutellaan ampumaetäisyydelle houkutuslintujen, eli kaaveiden avulla. Oikean paikan valinta on avain onnistuneelle metsästykselle, erityisesti hernepeltojen laidat ovat hyviä metsästyspaikkoja, Hermansson neuvoo.

Sepelkyyhky voi saada useita poikueita kesässä ja osalla linnuista on pesintä kesken metsästyskauden alkaessa. Metsästys tulee riistakeskuksen mukaan kohdistaa sepelkyyhkyparviin, jotka koostuvat poikasista ja pesinnän lopettaneista linnuista.

Sepelkyyhkyparvissa tai yksittäisinä lintuina esiintyy kuitenkin myös rauhoitettuja uuttukyyhkyjä. Sepelkyyhkyä pienemmän uuttukyyhkyn tunnistaa siltä puuttuvista valkoisista siipijuovista ja erilaisesta lentotavasta.

Sepelkyyhkyjahdissa saaliin noutamista helpottaa koiran avustuksella, koska kasvillisuuden sekaan tai metsään pudonneen sepelkyyhkyn löytäminen on vaikeaa.