Met­sä­peu­ro­jen määrä noussut hieman Kai­nuus­sa

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Kainuussa talvehtii parhaillaan hiukan yli 800 metsäpeuraa.

Hienoista metsäpeuramäärän kasvua Kainuussa on edeltänyt aallonpohjasta elpynyt vasatuotto.
Hienoista metsäpeuramäärän kasvua Kainuussa on edeltänyt aallonpohjasta elpynyt vasatuotto.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Kainuussa talvehtii parhaillaan hiukan yli 800 metsäpeuraa.

Nyt havaittua hienoista peuramäärän kasvua on edeltänyt aallonpohjasta elpynyt vasatuotto.

Hienoista kannan kasvua voi osin selittää myös metsäpeurojen liikkuminen Venäjän raja-alueen ja Kainuun talvehtimisalueiden välillä sekä onnistunut eläinten paikantaminen ennen laskentojen aloittamista.

Tämän talven suurimmat peuratiheydet havaittiin Vuosangan ja Hiisijärven välisellä alueella sekä Sotkamon ja Nimisenkankaan välisellä harjualueella.

− Kainuun kanta oli suurimmillaan 1700 yksilöä vuonna 2001. Kanta taantui nopeasti noin 800 yksilöön vuoteen 2009 mennessä, kertoo tutkija Antti Paasivaara Lukesta.

Vuosina 2015 – 2019 talvehtivan kannan koko on vaihdellut 700 – 750 metsäpeuran välillä.

Kainuun ja Venäjän Karjalan lähialueiden yhteinen metsäpeurakanta on kuitenkin vielä pieni. Kantaa rajoittavat suurpedot, liikenne ja rajallinen määrä sopivia elinympäristöjä. Venäjällä metsäpeurakantaa rajoittaa myös salametsästys.

Metsäpeurojen lentolaskennat tehtiin 27. helmikuuta – 4. maaliskuuta osana Luken vuosittaisia kannanarviointeja.