Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Kolumni
Tilaajille

Met­sä­kes­kus­te­lus­sa ovat lopulta kaikki oi­keas­sa

Kuoston ja Kaarresalon saaret Oulujärvellä ovat jälleen Metsähallituksen hakkuusuunnitelmissa. Saarten ikimetsien kohtaloon kiteytyy nykyinen metsäpolitiikka. Metsien taloudelliseen hyödyntämiseen on painetta niin valtion, metsäteollisuuden kuin työllisyydenkin osalta. Vastaavasti lisääntynyt ympäristötietoisuus ja metsien virkistyskäyttö luovat suojelutarvetta.

Saaret kuuluvat Natura-verkostoon, ja Korkein hallinto-oikeus kielsi jo aiemmin suunnitellut hakkuut. Metsähallitusta ei voi yksin syyttää luontoarvojen ja kansallismaiseman turmelusta, sillä se toteuttaa valtion asettamaa tulostavoitetta, jonka tehtävänä on paikata pahasti vuotavaa valtion kassaa. Tulostavoite on noin kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa, minkä tavallinenkin metsässä liikkuja on havainnut runsaina hakkuina valtion mailla.