Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Met­sä­hal­li­tus uu­dis­taa si­dos­ryh­mä­lu­pien­sa käy­tän­nön – Juha Sipilä, Petteri Orpo ja Jari Leppä eivät ole käyt­tä­neet il­mais­ta met­säs­tys­lu­paa

Metsähallitus uudistaa sidosryhmälupiensa käytännöt. Maksuttomista metsästysluvista on keskusteltu vilkkaasti julkisuudessa.

Oikeuskanslerinvirasto  selvittää parhaillaan sidosryhmälupakäytäntöä tehdyn kantelun vuoksi.

Kymmenen viime vuoden aikana valtakunnallisen metsästysluvan on saanut 203 henkilöä, kertoo Metsähallitus tiedotteessa.

Vuosittain luvansaajia on ollut muutama kymmenen henkilöä. Tyypillisesti he ovat olleet päätöksentekijöitä: poliitikkoja ja virkamiehiä.

Saalispalautteiden perusteella harva vastaanottaja on kuitenkaan käyttänyt lupaansa. Esimerkiksi lupia saaneiden joukossa olleet entiset ministerit Juha Sipilä, Petteri Orpo ja Jari Leppä kertovat, etteivät ole koskaan hyödyntäneet sidosryhmälupaansa.

Metsähallituksen mukaan Sipilä ei ole ollut tietoinen tällaisen luvan voimassaolosta, vaan on aina maksanut lupansa itse. Myös Orpo kertoo, ettei ole käyttänyt lupaa kertaakaan. Leppä totesi julkisesti huhtikuussa, ettei ole koskaan käyttänyt sidosryhmälupaa, vaikka hänelle on sellainen kirjoitettu.

– Tämä kertoo, ettei sidosryhmälupakäytäntö ole toiminut, niin kuin se on tarkoitettu. On tärkeää, että luvan saaneet päättäjät ja sektorivirkamiehet ehtisivät tutustua erilaisiin kohteisiin ja suomalaisen eränkäynnin käytäntöihin, koska he lainsäädäntötyössä ohjaavat toimialaa, Metsähallituksen erätalousjohtaja Jukka Bisi kommentoi tiedotteessa.

Jatkossa luvat tulee hänen mukaansa ainakin kohdentaa tarkemmin tietylle ajalle ja alueelle.

– Lisäksi täytyy olla nykyistä selvempää, kuka tarvitsee lupaa tehtävässään. Kytkeytyykö työ esimerkiksi riista- ja kalaelinympäristöihin vai kannanhallintakysymyksiin.

Vastaavanlaisia lupia ei myynnissä

Lupakäytäntöjä on uudistettu aiemminkin. Esimerkiksi liike-elämän sidosryhmälupien myöntöä on rajoitettu vain yksittäisiin vierailuihin ja tiettyihin tapahtumiin.

Metsähallituksen mukaan valtakunnallisen sidosryhmäluvan arvoa on vaikea laskea, sillä vastaavanlaisia lupia ei ole myynnissä. Luvilla on kuitenkin saaliskiintiönsä. Sidosryhmäluvalla saa metsästää riistaa yhtä paljon kuin 130 euroa maksavalla kausiluvalla.