Luitko jo tämän: Bus­si­kus­kit eivät aina pääse tau­ko­ti­loi­hin ves­saan, osa joutuu käymään tar­peil­laan met­säs­sä

koti-kaleva: Ihana jo­kai­se­na vuo­den­ai­ka­na – puu­ta­lo­yh­tiön ai­nut­laa­tui­suus hurmasi ou­lu­lais­per­heen

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen otet­ta­va vah­vem­min sään­te­lyn piiriin

Mainos: Black Friday -tarjouksena Kaleva Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Met­sä­hal­li­tus to­teut­ti mas­sii­vi­sen jo­ki­uo­man en­nal­lis­ta­mis­työn Tem­mes­joel­la – Li­min­gan urakka oli tiet­tä­väs­ti ainut laa­tuaan Suo­mes­sa

Metsähallitus sai kuluneena kesänä valmiiksi kaksivuotisen ennallistamisurakan Temmesjoella Limingassa.

Aikoinaan oikaistua jokiuomaa muokattiin noin kahden kilometrin matkalta kohti alkuperäistä rakennettaan. Massiivinen urakka on tiettävästi Suomessa ensimmäinen laatuaan, Metsähallitus kertoo tiedotteessaan.

Temmesjoen uomaa oikaistiin 1970-luvulla tulvasuojelun nimissä, ja ajan myötä joki oli päässyt heikkoon kuntoon. Vesiekologisessa tila-arviossa joen tila arvioitiin välttäväksi. Jokivarren maanviljelijät ja asukkaat ovatkin toivoneet, että joen tilaa parannettaisiin.

Metsähallituksen Luontopalvelujen ennallistettavana oli kahden kilometrin osuus, joka sijaitsee Loukkuneva-Isonevan Natura-alueella. Tavoitteena oli ennallistaa jokiuoma, palauttaa joen luontainen tulvarytmi ja saada vesi nousemaan läheisille soille, jolloin myös suoluonto pääsisi palautumaan.

Metsähallitus kertoo suururakan työvaiheista ja jokiluonnon muuttumisesta myöhemmin.