koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Investoinnit: Nokia ra­ken­taa uudet toi­mi­ti­lat Ouluun

Tilaajille

"Metsä on varma si­joi­tus" – ­Kär­sä­mäel­lä syn­ty­nyt met­sä­neu­vos Marja Kok­ko­nen vaatii Suo­mel­ta tark­kaa­vai­suut­ta, ettei kukaan muu pääse oh­jai­le­maan met­sä­omai­suut­tam­me

Metsäneuvos Marja Kokkosen mukaan metsät ovat edelleen Suomen rikkaus. Vapaa-ajallaan hän itsekin viihtyy metsässä, myös raivaussahan kanssa.

Metsäneuvos Marja Kokkosen mukaan Suomen on oltava tarkkana EU:n metsästrategian täytäntöönpanon kanssa. -Suomen on jatkossakin saatava päättää metsiensä käytöstä. Kuvassa Kokkonen on Helsingissä Ritarihuoneen edessä olevassa puistossa.
Metsäneuvos Marja Kokkosen mukaan Suomen on oltava tarkkana EU:n metsästrategian täytäntöönpanon kanssa. -Suomen on jatkossakin saatava päättää metsiensä käytöstä. Kuvassa Kokkonen on Helsingissä Ritarihuoneen edessä olevassa puistossa.
Kuva: Mauri Ratilainen

Euroopan Unionin uusi, vuoteen 2030 ulottuva metsästrategia valmistui tämän vuoden heinäkuussa. Ensimmäistä kertaa metsästrategia on lähes täysin Euroopan komission valmistelema, jäsenmaille järjestettiin vain yksi kuuleminen netin kautta.

– Uusi valmistelutapa herätti ennakolta paljon epäilyä EU:n puuttumisesta metsien käsittelyyn, vaikka metsien pitäisi kuulua jäsenmaiden itsensä kompetenssiin. Pelko ei ole täysin poistunut vieläkään, maa- ja metsätalousministeriön metsä- ja bioenergiayksikköä syyskuun loppuun johtanut metsäneuvos Marja Kokkonen painottaa.