Vesihuolto: Ve­si­joh­to­ver­kos­to ra­pis­tuu kaik­kial­la – lisää rahaa tar­vi­taan ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­seen

Tulipalot: Yksi henkilö me­neh­tyi Ka­la­joel­la roi­hun­nees­sa oma­ko­ti­ta­lon palossa

Pääkirjoitus
Tilaajille

Mer­kil­li­sen hu­ti­loi­vaa lain­val­mis­te­lua – edes pan­de­mian takia ta­val­li­siin la­kei­hin ei pidä ujuttaa asioi­ta, jotka uh­kaa­vat oi­keus­val­tio­ta ja pe­rusoi­keuk­sia

Perustuslakivaliokunta ja valtiosääntöoppineet ovat antaneet hallitukselle nootteja heikosta lainvalmistelusta. Viruspandemian taltutukseen tarvitaan myös lakien muutoksia. Kiire vain ei kelpaa epäkelpojen pykälien selitykseksi.

Kansanomaisia sanontoja "sudesta" ja "sekundasta" kuulee harvoin, kun valtiosääntöoppineet käyvät julkista keskustelua laeista ja niiden valmistelusta. Jälkimmäinen sana on nyt kuitenkin kuultu. Ja vaikka "sutta" ei ehkä ole lausuttukaan, sellainenkin arvio on toisia sanoja käyttäen annettu.

Arviot ovat koskeneet esityksiä tartuntatautilain muuttamiseksi. Eduskunnan perustuslakivaliokunta käsitteli ne viime viikolla ja antoi niistä poikkeuksellisen kriittiset arviot. Eduskuntaan tuodut muutosesitykset koskivat Suomeen tulevien matkustajien testausmallia sekä ravintoloiden toimintarajoituksia.