Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Me­lu­ta­sot tulee ri­peäs­ti sel­vit­tää alueil­la, joilla on asu­tus­ta alle kahden ki­lo­met­rin etäi­syy­del­lä tuu­li­voi­ma­lois­ta

Valtioneuvoston tutkimuksessa "Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys" pyrittiin selvittämään onko tuulivoimaloiden infraäänellä haittavaikutuksia terveyteen. Infraäänitasoja selvitettiin mittauksilla ja terveysvaikutuksia kyselyllä. Infraäänien havaitsemista tutkittiin kuuntelukokeella laboratoriossa.

Alustavasti tutkijat arvioivat, että infraäänialtistus ei selittäisi tuulivoimaan liitettyä oireilua. Todennäköisesti koehenkilöt eivät kuitenkaan pystyneet laboratoriokokeessa havaitsemaan lyhyttä (10 sekuntia) infraääntä. Kroonisen altistuksen selvittämiseen tarvittaisiin pidempiaikaisia tutkimuksia.