Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Meillä on mah­dol­li­suus ra­ken­taa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­aluees­ta meille paras

Minun Pohjois-Pohjanmaa tarjoaa asukkailleen loistavat elinolosuhteet. Asukkaiden terveys on hyvä ja väestö on koulutettua, työpaikkaomavaraisuus on alueellamme vahva. Työllisyysaste on korkea ja työllistymismahdollisuudet moninaiset, kaikille löytyy väylä työelämään.

Ajankäyttö on hallinnassa ja tasapainossa. Ihmisten työssäjaksaminen ja jaksaminen ylipäätään on hyvää tasoa. Kestävästi huomioitu ympäristö, luonnon läheisyys ja toimivat yhteisöt luovat hyvät edellytykset niin yhteisöille kuin yksilöille. Asukkaat osallistuvat aktiivisina toimijoina oman alueen toimintaan.