Sairaanhoito: OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta

Onnettomuudet: Li­min­gas­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa kuoli ylä­kou­lu­ikäi­nen poika

Kolumni
Tilaajille

Me suo­ma­lai­set olemme kaikki met­sän­omis­ta­jia

Savossa nähtiin syksyn mittaan mielenkiintoinen metsäkiista, kun Savonlinnan seurakunta oli tehnyt UPM:n kanssa puukaupat Kerimäen Huosiossa. Harjumetsiin suunniteltiin avohakkuuta.

Asia mutkistui, kun luonnonsuojeluaktivistit kritisoivat hakkuupäätöstä. Luontoarvoiltaan merkittäviksi arvioiduilta alueilta löytyi useita uhanalaisia lajeja ja metsiä kartoittaneen luontoasiantuntijan mukaan Huosion vanhaan puustoon oli syntynyt jo runsaasti luonnonmetsän piirteitä.