Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mat­kai­lul­la on Hai­luo­don elin­kei­no­elä­mäl­le tärkeä mer­ki­tys – ta­pah­tu­mat ovat usealle yrit­tä­jäl­le elin­eh­to

Hailuodon kesäasukas Jarkko Sipilä nosti kirjoituksessaan (Kaleva 22.7./Lukijalta) esiin Bättre Folk -tapahtuman matkailun hallitsemattoman kasvun ilmentymänä. Matkailua ja Bättre Folk -tapahtumaa voi tarkastella toisenlaistenkin silmälasien kautta.

Matkailulla on Hailuodon elinkeinoelämälle tärkeä merkitys. Tulevaisuuden elinkeinona sen merkitys tulee kasvamaan edelleen. Iso joukko hailuotolaisista yrittäjistä tekee suuren osan vuosiansioistaan matkailunsesongin aikana ja erityisesti tapahtumien aikana. Nämä tapahtumat ovat usealle yrittäjälle elinehto, niin että he voivat elää ja yrittää saaressa.