Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Tilaajille

Mat­kai­lu­ala esittää val­tio­neu­vos­tol­le kou­lu­jen ke­sä­lo­man siir­toa – ­ke­sä­lo­mal­le viikkoa ennen ju­han­nus­ta, kouluun elo–­syys­kuun vaih­tees­sa

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry on valmistelemassa esitystä valtioneuvostolle koulujen kesälomien siirtämisestä kahdella viikolla eteenpäin.
Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry on valmistelemassa esitystä valtioneuvostolle koulujen kesälomien siirtämisestä kahdella viikolla eteenpäin.
Kuva: Teija Soini

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry ryhtyy valmistelemaan esitystä valtioneuvostolle koulujen kesälomien siirtämisestä kahdella viikolla.

Suoma perustelee kesälomien siirtämisen tarvetta matkailualan tarpeilla.