Mainos

Mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lu vaatii kun­nil­ta uu­den­lais­ta ajat­te­lu­ta­paa

Vuoden alusta voimaan astunut hankintalaki edellyttää julkisyhteisöiltä kahdensuuntaista vuoropuhelua ennen hankintapäätösten tekoa.

Hankintalain uudistuminen vaatii julkisyhteisöiltä kuten kunnilta uudenlaista suhtautumista hankintoihinsa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiamies Tiina Talala nostaa esiin ennen kaikkea markkinavuoropuhelun tärkeyden.

Siinä missä markkinavuoropuhelu on ehkä joskus käsitetty heikoimmillaan yksisuuntaisena yritysten reiluna tiedottamisena siitä, mitä ollaan hankkimassa, Talala korostaa nimenomaan vuoropuhelua.

– Hyvä markkinavuoropuhelu ei ole sitä, että sinne mennään keskustelemaan yritysten kanssa valmiilla setillä, Talala sanoo.

– Sen sijaan mennään ja kerrotaan mikä on tarve, kuunnellaan markkinoita, ja vasta sen jälkeen ratkotan, mikä on paras keino tuon tarpeen tyydyttämiselle.

Kaikki hyötyvät

Markkinavuoropuhelusta hyötyvät kaikki, kun se hallitaan. Konkreettisena esimerkkinä Talala mainitsee teiden kunnossapidon Oulun seudulla viime talvena.

– Markkinavuoropuhelu olisi nimenomaan se malli, jossa kaupunki voisi ensi kuunnella urakoitsijoita, ja pyytää heiltä näkemyksiä siitä, millaisilla ratkaisuilla tiet pysyisivät ajettavassa kunnossa.

Yleisellä tasolla huonosti hoidettu markkinavuoropuhelu tai sen puute aiheuttaa useimmiten sen, että hankittaville tuotteille tai palveluille joudutaan asettamaan todella tiukat ehdot ennen kilpailutusta.

– Ennen kilpailuttamista olisi hyvä uskaltaa ajatella vähän toisin, Talala sanoo.

Hänen mukaansa julkisyhteisöjen pitäisi mennä tuossa vaiheessa rohkeammin kuuntelemaan, mitä markkinoilla olisi tarjolla.

Ennustettavuus tärkeää

Yrittäjien näkökulmasta ennustettavuus olisi erittäin tärkeää.

– Esimerkiksi Jyväskylässä kaupunki kertoo nettisivuillaan ajantasaisesti, millaisia hankintoja on tulossa. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa kaupunki kertoo avoimissa tilaisuuksissa, millaisia hankintoja on tulossa.

Kulttuurinmuutos koskee luonnollisesti myös yrittäjiä, joiden on kuunneltava hankkijan tarpeita, eikä ainoastaan tarjottava omaa jo valmista ratkaisua esitettyihin ongelmiin.

Talalan mukaan on ymmärrettävää, että tämän vuoden alusta voimaan tullut hankintalaki on uutta sekä kunnille että yrittäjille. Jotta hankintalaista ja sen markkinavuoropuhelua koskevista muutoksista saadaan hyötyä, kulttuurin kuntien ja yrittäjien välisessä vuoropuhelussa täytyy tältä osin muuttua.

– Aikaahan se tietenkin vaatii. Ei tämä tule sormia napsauttamalla, Talala toteaa.