Tilaajille

Maa­han­muut­to­vi­ras­to yritti tilata it­sel­leen so­pi­vam­pia lää­kä­rin­lau­sun­to­ja – lää­kä­rit pitävät syynä pa­lau­tus­pää­tös­ten hel­pot­ta­mis­ta, minkä Migri kiistää

Maahanmuuttovirasto yritti vuosi sitten syrjäyttää kaksi turvapaikanhakijoista lausuntoja antavaa lääkäriä.

Maahanmuuttovirasto kertoo, että sille tulevien lääkärinlausuntojen taso vaihtelee yleisesti äärilaidasta toiseen. Osa on tiiviitä ja selkeitä, osa hyvinkin laajoja ja lääkäri on voinut ottaa kantaa Migrille kuuluviin asioihin. Jos turvapaikanhakija vetoaa kidutukseen tai muuhun oikeudenloukkaukseen, Migrin on lain mukaan hankittava tästä lääkärinlausunto. Migrin kantelun kohteena olleet lääkärit katsovat, että Migri hermostui heidän huolella laatimistaan lausunnoista, koska niiden pohjalta turvapaikanhakijoiden palauttaminen vaikeutui. Migri kiistää haluavansa helpommin ohitettavia lääkärinlausuntoja tai lausuntoja, joissa turvapaikanhakija todetaan vastoin totuutta terveeksi.
Maahanmuuttovirasto kertoo, että sille tulevien lääkärinlausuntojen taso vaihtelee yleisesti äärilaidasta toiseen. Osa on tiiviitä ja selkeitä, osa hyvinkin laajoja ja lääkäri on voinut ottaa kantaa Migrille kuuluviin asioihin.
Maahanmuuttovirasto kertoo, että sille tulevien lääkärinlausuntojen taso vaihtelee yleisesti äärilaidasta toiseen. Osa on tiiviitä ja selkeitä, osa hyvinkin laajoja ja lääkäri on voinut ottaa kantaa Migrille kuuluviin asioihin.
Kuva: Joel Maisalmi

Maahanmuuttovirasto yritti vuosi sitten syrjäyttää kaksi turvapaikanhakijoista lausuntoja antavaa lääkäriä. Lääkäreiden mukaan heidän "liian hyvät" lausuntonsa vaikeuttivat palauttamispäätösten tekemistä. Migri kiistää tämän ja kertoo hakeneensa valvontaviranomaiselta laajempaa linjausta siihen, mihin kaikkeen lääkärit voivat lausunnoissaan ottaa kantaa.

Maahanmuuttovirasto Migri yritti tilata turvapaikkaprosessiin sopivampia lääkärinlausuntoja ja valita niitä antavat lääkärit. Migri kanteli valvontaviranomaiselle kahdesta lääkäristä, koska näiden laatimat lääkärinlausunnot olivat sen mielestä liian laajoja, yksityiskohtaisia ja kantaaottavia.

Tiedot ilmenevät Lännen Median hallussa olevasta laajasta kirjallisesta dokumenttiaineistosta kuten viestinvaihdosta ja viranomaisratkaisuista.