Vanhat kuvat: Hurjia vaah­to­bi­lei­tä ja rentoja hip­hop­pa­rei­ta 2000-lu­vun poh­joi­ses­sa

Ulkoilu: Hie­ta­saa­ren hal­koau­to­maat­ti kerää kehuja ja puut käyvät kau­pak­si

Luuppi ha­lu­taan siirtää lä­hem­mäk­si Oulun kes­kus­taa, si­jain­nik­si kaksi kär­ki­vaih­to­eh­toa – mu­seoi­den ja Tie­to­maan van­hois­ta ra­ken­nuk­sis­ta aiotaan luopua

Museo- ja tiedekeskus Luupin toimintakonsepti- ja tilatyöryhmä esittää, että Oulun keskustaan rakennetaan Luupille uusi ja nykyaikainen näyttely- ja tapahtumatila.

Torinranta on toinen kärkivaihtoehdoista.
Torinranta on toinen kärkivaihtoehdoista.
Kuva: Kontiainen Jarmo

Museo- ja tiedekeskus Luupin toimintakonsepti- ja tilatyöryhmä esittää, että Oulun keskustaan rakennetaan Luupille uusi ja nykyaikainen näyttely- ja tapahtumatila. Tilan olisi tarkoitus yhdistää aivan uudella toimintamallilla Pohjois-Pohjanmaan museo, Tiedekeskus Tietomaa ja Oulun taidemuseo.

Asemanseutu ja torinranta ovat uuden tilan kärkivaihtoehdot. Kolmas vaihtoehto on Tietomaan viereen tehtävä lisärakentaminen, mutta tätä vaihtoehtoa työryhmä ei halua.

– Näemme, ettei siinä tulisi sellaista muutosta, jota haemme tähän kokonaisuuteen, sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä kertoo Kalevalle.

Uusi paikka halutaa maamerkiksi lähemmäksi Oulun keskustaa. Työryhmän esittämä uusi tila olisi kooltaan noin 5500–6500 neliötä.

Työryhmä esittää myös, että Pohjois-Pohjanmaan museon, Tietomaan ja taidemuseon vanhoista rakennuksista luovutaan. 

Uuden näyttely- ja tapahtumakeskuksen on tarkoitus elävöittää keskustaa sekä toimia kohtaamis- ja ajanviettopaikkana kaupunkilaisille. Keskus mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen ja tuo Ouluun modernit interaktiiviset näyttelyt. Uuden tilan uskotaan lisäävän ennen kaikkea matkailun vetovoimaa.

Museot ovat monen kaupungin keskeisiä vetovoimatekijöitä vetovoimatekijä. Oulussa nykytilanne on koettu haastavaksi. Sekä Pohjois-Pohjanmaan museo että Tietomaa ovat mittavien ja kalliiden peruskorjausten edessä.

Nykyiset tilat eivät palvele parhaalla mahdollisella tavalla 2010-luvun museo- ja tiedekeskuksen vaatimuksia. Työryhmän ydinkysymys on ollut se, että korjataanko vanhat kiinteistöt –jolloin ei välttämättä saavuteta juurikaan uutta vetovoimaa – vai toteutetaanko nykyaikainen museo- ja tapahtumakeskuskonsepti uudisrakennuksessa, jolle asetetaan korkeat matkailulliset ja toiminnalliset tavoitteet. 

Museot ovat teknologian kehittymisen myötä muuttuneet interaktiiviseksi alustaksi, jossa kävijä on yhä enemmän aktiivinen toimija verrattuna perinteiseen näyttelyvierailijaan. Oulun nykyisten tilojen ei ole koettu taipuvan moderniin museotoimintaan. 

Nykytilan korjaamiseksi kaupunginjohtaja Päivi Laajala asetti viime vuoden kesäkuussa Museo- ja tiedekeskus Luupin toimintakonsepti- ja tilatyöryhmän tarkastelemaan Oulun kaupungin mahdollisuuksia tilanteessa. Työryhmä on jättänyt raportin kaupunginjohtajalle tammikuun lopussa ja asiaa on esitelty kaupunginhallitukselle tämän viikon maanantaina. 

Seuraavaksi käynnistetään kaupunginjohtajan asetuksesta hankeselvitys, missä selvitetään lopullinen sijoituspaikka ja tehdään tarkemmat kustannuslaskelmat.

Hankeselvitys valmistuu alkuvuodesta 2020, jolloin tehdään lopullinen investointipäätös Luupin tiloista. Samaan aikaan hankeselvitystyön kanssa viedään eteenpäin Luupin toimintakonseptia. Konseptityöhön aiotaan kutsua mukaan laajasti eri sidosryhmiä sekä asiakkaita.