Lu­kui­sat Oulun kau­pun­gin työn­te­ki­jät ovat es­ty­neet te­ke­mään työtään ko­ro­na­toi­men­pi­tei­den vuoksi – Hoi­va­teh­tä­viin ja Ou­lu-apuun siir­ty­nyt noin 50

Oulun kaupunki neuvottelee tällä hetkellä noin 1 000 työntekijänsä lomauttamisesta enintään 90 päiväksi.

Noin 100 Oulun kaupungin kirjastojen työntekijää on koronavirustoimenpiteiden vuoksi estynyt tekemästä työtään.
Noin 100 Oulun kaupungin kirjastojen työntekijää on koronavirustoimenpiteiden vuoksi estynyt tekemästä työtään.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunki neuvottelee tällä hetkellä noin 1  000 työntekijänsä lomauttamisesta enintään 90 päiväksi.

Niistä kaupungin työntekijöistä, jotka ovat estyneet tekemään työtään koronavirukseen liittyvien toimenpiteiden vuoksi, arviolta noin 120–200 pystyy joko palaamaan omaan työtehtäväänsä tai siirtymään toiseen tehtävään, kertoo kaupungin henkilöstöjohtaja Ville Urponen. Tilanne elää hänen mukaansa koko ajan.

Maaliskuun loppupuolella kaupunki kertoi, että sen työntekijöistä noin 700 on estynyt tekemästä työtään. Sen jälkeen joukko on Urposen mukaan kasvanut vielä uusilla tehtäväalueilla. Kirjastoista keskeytyksen piiriin on tullut vajaat 100 henkilöä ja Oulu Sinfoniasta noin 60.

Urponen kertoo, että työntekijöiden osaamista ja sopivaa työtä on kartoitettu ja tämä työ jatkuu koko ajan.

Uusia tehtäviä kaupungin työntekijöille on löytynyt hoivapalveluista sekä Oulu-avusta. Jälkimmäinen on kaupungin, seurakuntayhtymän, asukastupien sekä useiden järjestöjen ja yritysten yhdessä toteuttama palvelu, jolla pyritään turvaamaan arjen apu poikkeustilanteessa erityisesti heikommassa asemassa oleville ja riskiryhmiin kuuluville.

Oulu-apu on käynnistynyt tällä viikolla vanhusten tilanteen kartoittamisella. Tänä vuonna 80 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille oululaisille on soitettu ja pyritty selvittämään, tarvitsevatko he esimerkiksi ruoka- ja asiointiapua tai muunlaista tukea. Ensi viikolla soitot laajennetaan yli 70-vuotiaisiin.

Oulu-apuun ja hyvinvointipalveluiden hoivatehtäviin on siirtynyt yhteensä noin 50 henkilöä.

Urponen kertoo henkilöstön suhtautuneen uusiin tehtäviin pääosin myönteisesti.

– Joitakin on oma-aloitteisestikin siirtynyt hyvinvointipalveluiden tehtäviin.

Yt-neuvotteluja on käynnissä kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa sekä Tilapalvelut-liikelaitoksessa. Ensi viikolla neuvottelut käynnistyvät myös konsernihallinnossa.

Neuvottelut koskevat Urposen mukaan tässä vaiheessa noin 1 000 henkilön lomauttamista korkeintaan 90 päiväksi. Lomautukset kohdistuvat sekä keskeytyneisiin tehtäviin että sellaisiin, joissa palvelun kysyntä tai työn määrä on merkittävästi vähentynyt.