Karavaanarielämä: Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan toinen koti

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Lou­hin­ta alkoi uu­del­leen Tal­vi­vaa­ras­sa

Kaivosyhtiö Talvivaara on aloittanut uudelleen louhinnan Sotkamossa.

Kaivosyhtiö Talvivaara on aloittanut uudelleen louhinnan Sotkamossa. Tuotanto keskeytyi viime syyskuussa vedenpinnan nousun vuoksi.

Talvivaara ilmoitti viime kuussa aikeistaan aloittaa louhinta avolouhoksen pohjoispäästä. Siellä vesi on yhtiön mukaan laskenut riittävästi.

Talvivaara on keskeyttänyt ja perunut lomautuksia, jotta tuotanto saataisiin käyntiin.