Lo­mau­tuk­set näkyvät piik­ki­nä työl­li­syys­ti­las­tois­sa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä kasvoi 4000:lla

Koronaviruksen aiheuttamat lomautukset näkyvät piikkinä työttömien työnhakijoiden määrässä maaliskuun tilastossa.

Koronaviruksen aiheuttamat lomautukset näkyvät piikkinä työttömien työnhakijoiden määrässä maaliskuun tilastossa. Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 4000:lla helmikuusta. Maaliskuun lopussa maakunnassa oli kaikkiaan 23 800 työtöntä työnhakijaa, mikä on 25,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. 

Työttömien työnhakijoiden huomattava lisäys selittyy lomautettujen määrän voimakkaalla kasvulla. Maaliskuun lopussa maakunnassa oli noin 5 000 lomautettua.

Lomautettujen määrä on noussut kaikilla aloilla ja eri ammattiryhmissä, mutta selkeästi eniten koronan aikaiset lomautukset ovat kohdistuneet kaupan, kuljetuksen ja ravitsemisen aloille. Rakennusaloilla lomautettuja on myös paljon, mutta heillä kausikierto ja vähentynyt rakentaminen kasvattivat lomautettujen määrää jo alkuvuodesta ennen koronakriisin puhkeamista.

Lomautettujen määrä on kasvanut suhteellisesti eniten Oulussa ja Koillismaalla.

Työttömyysaste oli maaliskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla 12,8 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 10,2 prosenttia. 

Kainuussa työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 4 057, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Työttömistä lomautettuja oli 773, mikä on 457 henkilöä (145 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Kainuun työttömyysprosentti oli 12,7.

Koko maan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 11,8 prosenttia.