Festariliput: Qstoc­kin lippuja myyn­nis­sä To­ri.fi:s­sä sa­doit­tain fes­ta­rin lä­hes­tyes­sä

Kuluttajansuoja: Ku­lut­ta­ja­ju­ris­ti: Ter­veys­ta­lo pii­lot­te­lee pal­ve­lu­nu­me­roi­taan ja niiden hintoja

Li­sä­kais­to­ja Len­to­ken­tän­tiel­le

Junaradan ylittävän silta ja Limingantien–Lentokentäntien liittymä kiireisin työ

Oulu
Lentokentäntiestä tulisi nelikaistainen Hailuodontien ja Kempeleentien liittymään saakka. Myös Limingantien ja Vt 4:n välinen, junaradan ylittävä silta tulisi nelikaistaiseksi.
Lentokentäntiestä tulisi nelikaistainen Hailuodontien ja Kempeleentien liittymään saakka. Myös Limingantien ja Vt 4:n välinen, junaradan ylittävä silta tulisi nelikaistaiseksi.
Lentokentäntiestä tulisi nelikaistainen Hailuodontien ja Kempeleentien liittymään saakka. Myös Limingantien ja Vt 4:n välinen, junaradan ylittävä silta tulisi nelikaistaiseksi.
Kuva: Pekka Kallasaari

Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien esiselvitys julkistetaan elokuussa.

Forum24:n saamien tietojen mukaan esiselvityksessä tullaan esittämään nykyisen Lentokentäntien kehittämistä lisäkaistoilla.

Lentokentäntiestä tulisi nelikaistainen Hailuodontien ja Kempeleentien liittymään saakka. Myös Limingantien ja Vt 4:n välinen, junaradan ylittävä silta tulisi nelikaistaiseksi.

Limingantien–Lentokentäntien ja Hailuodontie–Kempeleentien liittymiin tulisi lisäkaistoja.

Yksikön päällikkö Heino Heikkinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sanoo, että suunniteltujen toimien kustannukset ovat tämänhetkisen arvion mukaan noin 21 miljooonaa euroa.

Kiireellisimpinä asioina Heikkinen näkee junaradan ylittävän sillan ja Limingantien–Lentokentäntien liittymän lisäkaistat, minkä kustannus on yhteensä noin viisi miljoonaa euroa.

– Jo tämä viisi miljoonaa on niin suuri kustannus, että se edellyttää Väyläviraston rahoitusta. Toivotaan, että Lentokentäntien pääsee valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman hankkeeksi.

Vaikka rahoituksen järjestyminen vienee parhaimmassakin tapauksessa vuosia, Heikkinen korostaa etukäteen tehtävän suunnittelun merkitystä.

Ohitustielle einähdä tarvetta

Esiselvityksen raporttiluonnos valmistui keväällä, minkä jälkeen kunnat, Finavia, Väylävirasto, puolustushallinto, luonnonsuojelupiiri, Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulun matkailu Oy, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus oat antaneet siitä lausuntonsa..

Suunnittelujohtaja Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaan liitosta sanoo, että "varsin myönteisten lausuntojen perusteella lentoaseman liikenneyhteyksien kehityspolku on selkeä, Lentokentäntien kehittäminen lisäkaistoin".

Vuosikymmeniä esillä olleelle, Oulunsalon taajaman eteläiselle ohitustielle eli Uudelle Lentoasemantielle ei nähdä tarvetta.

Joukkoliikenneyhteydet huomioidaan vahvasti Lentokentäntien kehittämisessä.

Uusia nopeampia bussilinjoja esitetään ensi vaiheessa lentoaseman ja Oulun matkakeskuksen sekä Kempeleen keskustan välille.

Yksikön päälikkö Heino Heikkinen ELY-keskuksesta huomauttaa kuitenkin, että nelikaistainen Lentokentäntie olisi ainakin aluksi "kaikelle liikenteelle".

– Joukkoliikenteen omat kaistat edellyttäisivät selvästi suurempaa joukkoliikennettä.

Pohja monelle kaavamuutokselle

Lentoaseman liikenneyhteyksien kehittämistyötä ohjaavassa työryhmässä on ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun seudun, Oulun lentoaseman, Oulun kaupungin, Kempeleen ja Limingan kuntien ja Väyläviraston edustus.

Liikennekonsulttina toimii Ramboll Oy ja palvelukonsulttina Sweco Ympäristö Oy.

Elokuussa julkistettava esiselvitys toimii perusteena lentoaseman yhteyksiä koskeville maakunta-, yleis- ja asemakaavojen muutoksille.

TYÖRYHMÄN JÄSENTEN KOMMENTTEJA

Esiselvitys tarkastelee lentoaseman liikenneyhteyksiä kokonaisuutena maankäytön ja liikennemallin avulla. Maakuntakaavaa uudistettaessa hyödynnettvät tulokset osoittavat, että nyt on ajankohtaista lähteä kehittämään Lentokentäntietä vastaamaan nykyisiin liikennetarpeisiin ja myös kasvavaan joukkoliikenteen palvelutarpeeseen. Selvityksen myötä on löydetty maakunnallisesti ja seudullisesti hyväksyttävissä olevat ratkaisut.

Suunnittelujohtaja Jussi Rämet, Pohjois-Pohjanmaan liitto

ELY-keskus valmistelee Lentokentäntien suunnittelun kilpailutusta. Tavoitteena on, että nykypaikan tie- ja rakennussuunnittelu käynnistyisi syksyllä 2020. Alustavia maastotutkimuksia tehdään kesän aikana.

Yksikön päällikkö Heino Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Oulunsalon taajaman ohitustievarauksen poistuminen mahdollistaa Vihikarin yritysalueen laajentamisen Kempeleen kunnan maankäytön kehityskuvan mukaisesti. Maantie 816:n tunnistaminen toisena tärkeänä maantieyhteytenä lentoasemalle Kempeleen keskustan läpi mahdollistaa liikennejärjestelyiden kehittämisen kunnan tavoitteiden mukaisesti. Myös joukkoliikennetarjonnan vahvistaminen on toivottu parannus.

Kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka, Kempeleen kunta

Lentokentäntien kehittäminen nykypaikalle selkeyttää sekä liikenteen että maankäytön suunnittelua. Eteläiseen kiertotiehen ei tarvitse enää varautua. Tämä on hyvä viesti sekä alueen maanomistajille että kunnille. Ohitustie ei enää rajoita lentokentän eteläpuolen maankäyttöä.

Palvelukonsultti Tapio Tuuttila, Sweco Ympäristö Oy