Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Liput lie­hu­vat tors­tai­na Miina Sil­lan­pään ja kan­sa­lais­vai­kut­ta­mi­sen kun­niak­si

Sisäministeriö on antanut ensimmäistä kertaa liputusmääräyksen 1. lokakuuta Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Aiemmin sisäministeriö on antanut liputussuosituksen kyseiselle päivämäärälle.

Useat järjestöt ja muut toimijat ovat perinteisesti liputtaneet 1. lokakuuta.

Miina Sillanpää oli ensimmäinen suomalainen naisministeri ja aikansa suuri kansalaisvaikuttaja.

Sillanpää toimi aktiivisesti parantaakseen palvelijattarien oikeuksia ja työoloja ja otti kantaa työssäkäyvien naisten asemaan. Sillanpää perusti myös ensikoteja yksinhuoltajaäideille ja heidän lapsilleen.

Sillanpää tunnetaan myös tänä vuonna 75 vuotta täyttävän Ensi- ja turvakotien liiton perustajana.