Mainos

Liput lie­hu­maan Yrit­tä­jän päivän kun­niak­si – PPY ajaa har­tia­voi­min yrit­tä­jän asiaa vuoden kaik­ki­na päivinä

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät (PPY) tekee hartiavoimin töitä yrittäjän eteen, valvoo laajasti tämän etua ja vaikuttaa koko yhteiskunnan asenteisiin. Rahanarvoisten etujen lisäksi PPY tarjoaa jäsenilleen paljon palveluita, joiden arvoa ei voi rahassa mitata.

PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen ja puheenjohtaja Jussi Riikonen toivovat, että Yrittäjän päivänä liput liehuvat pohjoispohjalaisten virastojen saloissa.
PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen ja puheenjohtaja Jussi Riikonen toivovat, että Yrittäjän päivänä liput liehuvat pohjoispohjalaisten virastojen saloissa.

Yrittäjän arvostus on vuosien varrella parantanut. ”Se näkyy aivan konkreettisesti siinä, että yrittäjäksi halutaan. Myös monet haluavat palkkatyönsä ohella toimia kevytyrittäjinä. Näin yrittäjyys tulee tutummaksi monelle ja sen arvostus nousee”, kertoo PPY:n puheenjohtaja Jussi Riikonen.

Yrittäjyys koetaan positiivisena ja todellisena vaihtoehtona hankkia toimeentulo. Se on myös mahdollisuus tehdä itselle merkityksellistä työtä ja olla itse päättämässä, miten työ tehdään ja miten yritys toimii.

Toisaalta juuri nyt Venäjän aloittama sota vaikuttaa erittäin paljon yritysten toimintaedellytyksiin. Rahan hinta on noussut, inflaatio laukkaa ja kustannukset ovat korkealla.

Yrittäjäyhdistys vaikuttaa alueellisesti ja valtakunnan tasolla

PPY:tä 15 vuotta luotsannut toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen näkee yrittäjien arvostuksen muutoksen laajemminkin.

”Esimerkiksi hallitusohjelmaan on nyt kirjattu asioita, jotka parantavat yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. PPY oli yhtenä osapuolena ajamassa hallitusohjelmaan kirjausta Pohjoisen ohjelmasta ja nyt meillä on toive, että yrittäjät otetaan mukaan tekemään ohjelmaan sisältöä elinvoimaisuuden näkökulmasta”, Kolehmainen esittää.

Vaikka arvotus on noussut, rahoituspuolella yrittäjiä kohdellaan välillä kuin toisen luokan kansalaisia. ”Osalla yrittäjistä voi olla pankissa vaikea saada avattua tiliä tai saada henkilökohtaista asuntolainaa. Esimerkiksi palkkatöissä olevien lainansaanti on helpompaa”, Riikonen kertoo.

PPY pyrkii parantamaan yrittäjän asemaa pankin asiakkaana. ”Me olemme Pohjois-Pohjanmaalla ainoa toimija, jolla on rahoitustiimi. Mukaan on kutsuttu kaikki alueen merkittävät rahoittajat eli rahoituslaitokset, valtion rahoittajat tai pääomasijoittajat. Rahoitustiimissä PPY vie yrittäjien viestiä eteenpäin, kattojärjestö Suomen Yrittäjät taas pyrkii vaikuttamaan kansallisella ja EU:n tasolla”, Kolehmainen kuvaa.

Jussi Riikonen kutsuu yrittäjiä mukaan PPY:n rattoisaan ja hyödylliseen toimintaan.
Jussi Riikonen kutsuu yrittäjiä mukaan PPY:n rattoisaan ja hyödylliseen toimintaan.

TE25-uudistus voi ratkaista työvoiman saatavuuden ja elinvoiman ongelmat

Rohkeus vaikuttaa on yksi yrittäjäyhdistyksen määrittelemistä strategian painopisteistä. PPY haluaa tänä syksynä olla vaikuttamassa muun muassa isoon TE25-uudistukseen, jossa työvoimapalvelut siirtyvät valtiolta kuntien tai kuntien keskenään muodostamien alueiden hoitoon.

”Uudistuksessa pitää muistaa, että yrittäjät ja yritykset ovat työvoimapalvelujen tärkeä asiakas. Minulla on huoli, että asioita mietitään taas työnhakijoiden kautta, mikä ei palvele pitemmän päälle heitäkään. Uudistus pitäisi tehdä niin, että yritykset huomataan palvelujen asiakkaana ja otetaan mukaan myös palveluprosesseihin.  Meillä on myös paljon toimijoita, jotka pystyvät tuottamaan tarvittavaa koulutusta, rekrytointeja sekä yksityisen ja julkisen välistä yhteistyötä eri kanaviin”, Kolehmainen kertoo.

Vaarana on, että tehdään uudistus ilman että mikään muuttuu ja työllistämisen malli siirretään kuntiin sellaisenaan. Yrittäjäyhdistys haluaa olla toteuttamassa uudistusta niin, että sen avulla päästään ratkomaan työvoiman saatavuuteen ja elinvoimaan liittyviä kysymyksiä.

PPY:llä on eri sidosryhmissä 50 edustuspaikkaa. ”Meidän tehtävämme on tuoda näissä pöydissä esiin yrittäjän näkökulma. Kun olemme tukemassa päätöksentekoa, sen antaa mahdollisuuden jo ennakkoon tuoda mukaan yrittäjän näkökulman”, Kolehmainen sanoo.

Marjo Kolehmainen kertoo, että PPY on mukana yrittäjän arjessa.
Marjo Kolehmainen kertoo, että PPY on mukana yrittäjän arjessa.

Aidosti läsnä yrittäjän arjessa

PPY on yhdistyksenä aidosti olla läsnä yrittäjän arjessa. ”Meillä pitää edunvalvonnan lisäksi olla sellainen palvelutarjonta, jota yrittäjät tarvitsevat ja jonka avulla voimme auttaa yrittäjää tämän arjessa”, Kolehmainen muotoilee.

Hän on ylpeä PPY:n arvoista: rohkeus vaikuttaa, halu auttaa ja yhdessä tekeminen. ”Arvoja ei ole kopioitu mistään valmiina, vaan ne ovat syntyneet vuosien varrella yhdessä pohtimalla. Me haluamme auttaa yrittäjiä onnistumaan ja tarjota palveluja, joiden avulla yrittäjät pystyvät olemaan vastuullisesti kilpailukykyisiä”, Kolehmainen määrittelee.

Vastuullisuus on ajankohtainen asia ja sanana kohtuullisen uusi. Yrittäjille vastuullisuuden vaatimus on kuitenkin perusasia.

”Yritykset tekevät asioita vastuullisesti ja ne haluavat hoitaa asioita hyvin. Näin on aina ollut. Aiemmin toiminnalle ei ole ollut termiä. Nyt on: vastuullisuus. Me kannustamme jäsenyrittäjiä vastuulliseen toimintaan”, Riikonen kertoo.

PPY pyrkii vaikuttamaan kuntien elinkeinopolitiikkaan ajatuksenaan asioiden sujuvoittaminen, asiakasystävällisyys ja oikealainen kaavoituspolitiikka, jolla on iso merkitys esimerkiksi rakennustoimialalle ja kaupalle. Sote-uudistus ja siihen vaikuttaminen on ollut yrittäjäyhdistyksen agendalla kauan, sillä jäsenistössä on lähes 300 sosiaali- ja terveyspuolen jäsenyrittäjiä.

PPY tarjoaa kullanarvoista palvelua, jolle ei voi laskea hintaa

Yrittäjien edunvalvonta, vaikuttaminen ja tiedottaminen ovat isossa roolissa PPY:ssä. Alueellisen edunvalvonnan lisäksi yhdistys on yrittäjien kattojärjestön Suomen Yrittäjien kautta mukana valtakunnan ja EU:n tason vaikuttamisessa. Onnistunut esimerkki tästä työstä on tuore yrittäjämyönteinen hallitusohjelma.

PPY tarjoaa jäsenilleen neuvontapalveluita, tehostettuja neuvontapalveluita ja apua esimerkiksi omistajanvaihdoksiin. Yhdistys antaa asiantuntija-apua julkisiin hankintoihin ja Yrittäjän tukiverkon kautta jäsenistön saama apu on vain puhelinsoiton päässä.

PPY kehittää palveluitaan jatkuvasti. ”Esimerkiksi haemme parhaillaan rahoitusta hyvin yrittäjälähtöisesti suunniteltuun hankkeeseen, jolla pääsemme parantamaan yrittäjien hyvinvointia”, Kolehmainen kertoo.

Riikonen muistuttaa, että PPY järjestää vuosittain lähes satakunta tapahtumaa itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

”Tämä on kullanarvoista palvelua, jolle ei voi laskea hintaa. Tapahtumiin kannattaa osallistua jo verkostoitumismielessä, sillä tarjolla voi rennon ja mukavan yhdessäolon lisäksi olla uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita tai vaikka juttukaveri yksinyrittäjälle”, Riikonen listaa.

Hän neuvookin jäseniä olemaan itse aktiivinen ja osallistumaan mukaan toimintaan. ”Sillä tavalla jäsenyydestä saa suurimman hyödyn.”

Tutustu toimintaamme. 

Tutustu palveluihin ja jäsenetuihin. 

Liity jäseneksi.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät (PPY)

Noin 4 000 jäsentä, jotka edustavat kaikkia toimialoja. Jäsenistä puolet on yksinyrittäjiä, toinen puoli työllistäviä yrityksiä.

27 paikallisyhdistystä ja paikallisjaos eri puolilla maakuntaa.

Jäsenyrityksissä noin 21 000 työntekijää eli noin kolmannes kaikista alueen yritysten työpaikoista.

Jäsenyritysten päätoimialat (62 %) rakennus, kauppa, asiantuntijat, sote ja teollisuus.

PPY palvelee jäsenistöä: edunvalvonta, tiedotus, neuvontapalvelut, tehostetut neuvontapalvelut, tapahtumat ja jäsenedut.

Yrittäjien kohtaamispaikat: Nuorten yrittäjien verkosto, Verkosto kasvuyrittäjille, Yksinyrittäjäryhmä, Senioriryhmä ja Parempaa pisnestä yhdessä -verkosto.

Jäsenmaksu määräytyy yrityksen työntekijämäärän mukaan. Yksinyrittäjän jäsenmaksu on 175 euroa vuodessa.