Kaleva Live: Tulevan kauden AC Oulu esit­täy­tyy suu­rel­le ylei­söl­le, vas­tas­sa re­ser­vi­jouk­kue OLS – katso kauden en­sim­mäi­nen har­joi­tus­ot­te­lu suorana täältä

Vanhat kuvat: Nos­tal­gi­nen jou­lu­kuu Oulussa 2002 – tier­na­täh­det lois­ti­vat ja Gimmel jakoi nim­ma­rei­ta Stock­man­nil­la

Luitko jo tämän: Ko­hon­neet len­to­lip­pu­jen hinnat har­mit­ta­vat Oulusta Hel­sin­kiin len­tä­viä, Nor­we­gian tark­kai­lee ti­lan­net­ta – "Pi­däm­me reittiä tar­kas­ti sil­mäl­lä"

Liki mil­joo­nan suo­ma­lai­sen ve­ro­kor­tin tu­lo­ra­ja uhkaa ylit­tyä, Ve­ro­hal­lin­to lä­het­tää osalle muis­tu­tus­vies­tin

Verokortin tuloraja on ylittymässä liki miljoonalta suomalaiselta, arvioi Verohallinto. Noin 965 000 henkilön tuloraja ylittyy, mikäli he saavat loppuvuonna palkkaa samaa tahtia kuin tammikuun ja elokuun välisenä aikana.

Verohallinto kehottaakin palkansaajia tarkistamaan verokorttinsa tulorajan nyt ja tekemään loppuvuodelle uuden verokortin todellisten tulojen mukaan, jos tuloraja on liian matala tai korkea.

Jos tuloraja ylittyy, verotetaan ylimenevät tulot lisäprosentilla. Tämä on selvästi perusveroprosenttia kireämpi.

Verohallinto muistuttaa asiakkaitaan tulorajan ylittymisen uhasta tekstiviestein. Viesti lähetetään heille, joiden verokortin tuloraja uhkaa Verohallinnon tietojen mukaan ylittyä. Tänä vuonna viesti lähetetään noin 8 000 asiakkaalle. Tekstiviestimuistutus on käytössä neljättä vuotta.