Pääkirjoitus
Tilaajille

Lii­ken­teen ris­ki­ryh­män – nuorten miesten – suo­je­le­mi­sek­si tar­vi­taan uusia kei­no­ja, eikä pelkkä asen­ne­kas­va­tus riitä

Ajokorttisäädöksiä aiotaan jälleen muuttaa, jotta nuorten liikennekuolemia saataisiin vähemmäksi. Muutoksia pitääkin pohtia. Tarvitaan kuitenkin jotain muutakin kuin asennekasvatuksen tehostusta tai lisää ajotunteja.

Tehokas, joskin vanha auto täynnä riehakkaita nuoriamiehiä, kuljettajalla lyhyt ajokokemus, aamuyö ja edessä tasainen asvaltti.

Muun muassa näistä aineksista on Suomessa syntynyt surullisen suuri määrä nuorten kuolemaan johtaneita liikenneturmia. Niin tänäkin vuonna. Ja tämä huolimatta kaikista niistä toimista, joita vuosien mittaan on tehty nuorten liikennekuolemien vähentämiseksi.