Lii­ke­mat­kan hii­li­ja­lan­jäl­ki ku­tis­tuu junalla ja etä­työ­nä – "Kau­pun­ki vai­kut­taa ak­tii­vi­ses­ti rai­de­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­seen, jotta mat­kus­tus­ai­ka pää­ra­dal­la ly­he­ni­si"

Pohjoisen yrityksellä tai yhteisöllä on pitkä matka asiakkaan luokse. Usein se taittuu nopeimmalla kulkuvälineellä lentokoneella.

-
Kuva: Mostphotos

Pohjoisen yrityksellä tai yhteisöllä on pitkä matka asiakkaan luokse. Usein se taittuu nopeimmalla kulkuvälineellä lentokoneella. Mutta juna ja etäpalaverit tekevät tuloaan.

Oululaiset yritykset ja yhteisöt ovat havahtuneet lentäen tehtävän liikematkailun ilmastohaittoihin. Vastuullisuus on noussut tärkeäksi arvoksi. Mutta miten on käytännön laita? 

Oulun kaupungin työntekijät lensivät viime vuonna lähemmäs 4000 kotimaan lentoa ja noin 1400 ulkomaan lentoa. Oletteko isona toimijana kehottanut vähentämään lentämistä, ympäristöjohtaja Leena Tuuri?

– Kaupunki on kirjannut ympäristöohjelmaan, että matkustamisen tarvetta vähennetään suosimalla etätyötä ja etäneuvotteluja. Kirjaus on tehty juuri ilmastoa ajatellen. Mittarina tälle toimenpiteelle on etäneuvotteluiden määrä. Matkustamisesta aiheutuvia päästöjä vähennetään käyttämällä kestäviä kulkumuotoja.

Mikä on ilmaston kannalta kestävä kulkumuoto?

– Kotimaan matkoissa vaihtoehto on juna. Kaupunki vaikuttaa aktiivisesti raideliikenteen kehittämiseen, jotta matkustusaika pääradalla lyhenisi.

Millaiset matkustusohjeet Oulun yliopistolla on, viestintä- ja markkinointijohtaja Marja Jokinen?

– Matkustusohjeissa painotetaan ekologista matkustamista. Kategorisia ohjeita lentämiseen ei ole annettu, vaan tässä toivotaan matkustajien käyttävän omaa harkintaa. Oma tuntumani on, että kotimaan matkoissa junan käyttö on lisääntynyt.

Pohjois-Suomen suurin mediatalo Kaleva Media lentää vuosittain noin 650 edestakaista matkaa. Millaisiin ilmastotekoihin yhtiö on sitoutunut, johdon assistentti Sari Kipinä?

– Olemme käyneet läpi konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja tekemään hyviä valintoja. Muiden matkustusmuotojen käyttäminen mukaan on yksi. Viime vuonna haastoimme lukijamme kokoamaan 120 ympäristötekoa. Pohjoisen elämän puolesta puhujana meillä on huoli arktisesta ja ainutlaatuisesta luonnostamme.

Onko Kaleva antanut ohjeita välttää lentämistä?

– Emme pyri vähentämään lentämistä pelkästään ilmastosyihin vedoten, vaan jokaisessa matkasuunnitelmassa käytetään muutoinkin harkintaa ja mietitään aina mahdollisuuksia hoitaa työtehtävä muulla tavoin. Kaleva Media toimii 14 paikkakunnalla Suomessa, joten hyödynnämme etäyhteyksiä ja digitaalisia työvälineitä kokouksissa.

Onko Nokia leikannut lentämistä ilmastosyistä, Suomen-viestinnän viestintäpäällikkö Heli Harri?

– Nokialla on kiinnitetty huomiota matkustuksen päästöihin jo pidemmän aikaa. Pyrimme ohjaamaan matkustusta käytännön ohjeilla ja muun muassa harkitsemaan tarkoin matkustamisen tarvetta, yhdistämään matkoja ja korvaamaan niitä etänä tehtävillä virtuaalipalavereilla. Raportoimme lentopäästöt vuosittain People & Planet -vastuullisuusraportissamme.

Mitä kirjaatte raporttiin?

– Raportissa lasketaan lentojen hiilidioksidipäästöt. Vuonna 2018 Nokian liikematkojen päästöt olivat 82 000 tonnia. Siinä on vähennystä edelliseen vuoteen 16 prosenttia. Virtuaalipalaverit lisääntyivät tuona aikana 14 prosentilla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei ole kehottanut vähentämään lentämistä. Oletteko välinpitämättömiä, henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen?

– Emme ole. Virka- ja virantoimitusmatkoissa noudatamme yleistä työ- ja virkaehtomääräystä. Sen mukaan virkamatkat on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista. Huomioitava on hoidettavien tehtävien tarkoituksenmukainen suorittaminen ja myös saavutettu työajan säästö.

Onko teillä puhuttu lentämisen ympäristövaikutuksista?

–Kyllä on. Sairaanhoitopiirissä työskentelee vuosittain keskimäärin 6900 työntekijää. Lentomatkoja oli kotimaahan vuonna 2019 yhteensä 1685 ja ulkomaille 270.