Lukijalta
Mielipide

Latitude 66 Cobalt ei tavoittele lupaehtojen heikentämistä

Latitude 66 Cobalt tekee työtä Suomen kallioperän kobolttivarantojen tutkimiseksi. Mahdollisten löydösten hyödyntämisen tulee tapahtua maamme lainsäädännön puitteissa.

Kaleva julkaisi 16.9. mielipidekirjoituksen, joka käsitteli koboltin kysyntää sekä suomalaisia kaivoshankkeita. Tekstissään Jouni Hakola kertoo miten koboltista kiinnostuneet yhtiöt ”toivovat höllempää luvitusta ja yhteiskunnan tukirahaa”. Latitude 66 Cobalt Oy on ainoa kirjoituksessa nimeltä mainittu kaivosalan yritys. On syytä todeta muutama seikka.

Latitude 66 Cobalt Oy:n toimiva johto ei ole missään yhteydessä esittänyt tai toivonut muutoksia kaivostoiminnan lupaehtoihin. Tavatessamme kuluvan vuoden aikana eri eduskuntaryhmien edustajia olemme esittäneet toiveen siitä, että valtio harkitsisi lisärahoitusta Geologian tutkimuskeskus GTK:n toiminnalle. GTK:n omistaa kokonaisuudessaan Suomen valtio.

Olemme mukana Business Finlandin rahoittamassa BAT Circle -hankkeessa. Meneillään olevan kaksivuotisen rahoitusajan osalta yhteiskunnallisen rahoituksen osuus on noin prosentti kaikesta yrityksemme tekemästä Suomen kallioperään kohdistuvasta geologisesta työstä. Muuta yhteiskunnallista rahoitusta emme ole toistaiseksi hakeneet.

"Uusiutuvan energian tehokkaampi hyödyntäminen edellyttää sekin sähkön varastointia. Litium-ioni-akuilla, ja sen myötä koboltilla, on merkittävä rooli tässäkin kehityksessä."

Hakolan näkemyksen mukaan koboltti on sähköautojen kehityksessä ”välivaihe”. Näin toki saattaa olla. On kuitenkin hyvä muistaa, että turvallisuusnäkökulmien sekä kaupallisten syiden takia liikennevälineisiin tuodaan uusia voimanlähteitä varsin hitaasti. Välivaiheet ovat pitkiä.

Niin matkapuhelimissa kuin nyttemmin sähköautoissa käytettävä litiumioniakku keksittiin jo 1970-luvulla. Turvallisen ja kaupallisesti kannattavan elektroniikassa käytettävän akun kehitystyö vei liki kaksi vuosikymmentä. Sony toi akut markkinoille vuonna 1991.

Autoihin ja muihin liikennevälineisiin uusi teknologia otettiin laajamittaisesti käyttöön yli neljäkymmentä vuotta sen keksimisen jälkeen. Kiitos vuosikymmenten aikana tehtyjen tutkimus- ja kehitysinvestointien polttomoottori-nimiselle välivaiheelle on nyt vaihtoehto siellä, missä sähköiset voimanlähteet soveltuvat tarkoitukseen paremmin.

Uusiutuvan energian tehokkaampi hyödyntäminen edellyttää sekin sähkön varastointia. Litium-ioni-akuilla, ja sen myötä koboltilla, on merkittävä rooli tässäkin kehityksessä.

Latitude 66 Cobalt tekee työtä Suomen kallioperän kobolttivarantojen tutkimiseksi. Mahdollisten löydösten hyödyntämisen tulee tapahtua maamme lainsäädännön puitteissa. Kannatamme myös kaivosveroa edellyttäen, että vähintään puolet veron tuotosta osoitetaan kaivospaikkakunnille.

Jussi Lähde

vastuullisuus ja viestintä

Latitude 66 Cobalt Oy

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.