Lukijalta
Mielipide

Lastensuojelulakia kehitettävä – lastensuojelulain tulisi koskea 0–12-vuotiaita ja nuorisolain 12–17-vuotiaita

Lain sisältöä on kehitettävä niin, että se palvelee parhain mahdollisin tavoin eri-ikäisiä ja eri syistä sijaishuoltoon päässeitä lapsia tai nuoria. Lastensuojelulaki rajoitustoimenpiteineen on ihan hyvä, mutta hyvääkin voi parantaa.

Kommentti (Kaleva 8.10.) Lukijalta-palstan kirjoitukseen ”Haluammeko toistaa lastensuojelun historiaa?” Emme halua. Yksittäinen poimittu kommentti toiveesta kasvatuksen paluusta 1970-luvulle oli ymmärretty väärin.

Sijaishuoltoon sijoitetut lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa – kyllä, mutta eivät kasvattajien taholta, vaan oman käyttäytymisensä vuoksi; haastava käytös, karkailut ynnä muu johtavat tutkitusti rikoksiin ja hyväksikäyttöihin, sekä muihin vaaroihin.

Maalaisjärjen käyttö ei aseta lapsia mielivaltaan tai alistavaan kasvatukseen, päinvastoin. Nythän pitää vain ymmärtää, mitä maalaisjärki tarkoittaa. Kirjoituksessa rinnastetaan lastensuojelulain soveltamatta jättäminen ja maalaisjärki toisiinsa. Täysin uusi näkemys.

Tällä hetkellä lastensuojelulaki koskee kaikkia lapsia, vauvasta täysi-ikäisyyden kynnykselle saakka. Mielestämme lastensuojelulain tulisi koskea 0–12-vuotiaita ja nuorisolain 12–17-vuotiaita. Lain sisältöä on kehitettävä niin, että se palvelee parhain mahdollisin tavoin eri-ikäisiä ja eri syistä sijaishuoltoon päässeitä lapsia tai nuoria. Lastensuojelulaki rajoitustoimenpiteineen on ihan hyvä, mutta hyvääkin voi parantaa.

Tutkimustietoa lasten osallisuuden puutteesta ja kokemuksista on paljon, kuten kirjoitus tuo julki. Se on erittäin valitettavaa ja toivottavasti muutos kohti parempaa on menossa.

Kirjoituksen loppu on erikoisen provosoiva; emme voi palata takaisin aikaan, jota valtiovalta joutui pyytämään anteeksi. Emme todellakaan! Tavoitteemme ei ole koskaan sellainen ollutkaan.

Selvennyksen vuoksi; olemme kehittämässä ja etsimässä työkaluja haastavasti käyttäytyvien nuorten tueksi ja turvaksi. Sitä ei tule kääntää tavoitteeksi palata entiseen.

"Lain sisältöä on kehitettävä niin, että se palvelee parhain mahdollisin tavoin eri-ikäisiä ja eri syistä sijaishuoltoon päässeitä lapsia tai nuoria."

Me sijaishuollon työntekijät olemme jatkuvasti vaarannetussa tilanteessa sen vuoksi, että emme saa ennaltaehkäistä vaaratilanteita sijaishuollossa. Laki ei yksinkertaisesti anna siihen mahdollisuutta.

Kirjoitan esimerkin. Nuori tulee sijaishuoltoyksikköön päihdetaustan vuoksi. Emme saa lastensuojelulain rajoitustoimenpiteenä tutkia hänen tavaroitaan ilman perustavaa laatua olevaa syytä. Tällä hetkellä siihen ei riitä edes lain edellyttämä, koulutetun sosiaalityöntekijän yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa tekemässä asiakassuunnitelmassa sijoitusperusteena mainittu päihdeongelma.

Ei, vaan nuoren pitää ensin onnistua tuomaan päihdyttäviä aineita sijaishuoltoyksikköön ja toisen nuoren joutua niiden vuoksi vatsahuuhteluun. Seuraavalla kerralla meillä on mahdollisuus tavaroiden tutkimiseen, kun on perustavaa laatua oleva syy epäillä. Suojele siinä sitten. Siis lapsia ja työntekijöitä. Tähän on saatava muutos.

Mielestämme on ihan eri asia hoitaa ilman omaa syytään sijaishuoltoon joutunutta pientä lasta kuin hoitaa ja muutoskasvattaa/tehdä korjaavaa kasvatusta sellaisen nuoren kanssa, jonka moninaiset henkilökohtaiset ongelmat ovat johtaneet huostaanottoon ja sijaishuoltoon. Ei paluuta menneisyyteen, vaan parempaa ja turvallisempaa tulevaisuutta kohti.

40 vuotta sijaishuollon kentällä haastavien nuorten kanssa työskennelleenä, josta 30 vuotta heidän kanssaan asuneena, nykyään onnellisena eläkeläisenä

Auli Siekkinen

yrittäjä, laillistettu sosiaalityöntekijä

kokemusasiantuntija, Leppiniemi

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.