Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Jääkiekko: SM-sar­jan par­haa­na pe­laa­ja­na pal­ki­tun Markus Loposen te­ho­ket­ju johtaa Kärpät kul­ta­jah­tiin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kolumni
Tilaajille

Lasten liik­ku­mi­sen mer­ki­tys tun­nis­te­taan, miksi silti ei lisätä lii­kun­ta­tun­tien määrää – Missä ovat puo­luei­den konk­reet­ti­set esi­tyk­set hi­ki­lii­kun­nan li­sää­mi­sek­si kou­lus­sa?

Kouluissa käytössä olevalla Harrastamisen Suomen mallilla ei ole saatu riittäviä tuloksia aikaan, että jokaisen lapsen ja nuoren fyysinen kunto olisi kohentunut riittävälle tasolle, kun tuloksia tarkastellaan viime vuoden Move-mittausten perusteella.

Move-mittauksessa viime syksynä peruskoulun 5.- ja 8.-luokkalaisten fyysinen toimintakyky on pysynyt vuoden 2021 tasolla. Eli peräti noin 40 prosentilla oppilaista toimintakyky voi aiheuttaa haasteita arjen jaksamiseen. Tuloksissa on kuitenkin merkittäviä alueellisia eroja.

Mittaukset koostuvat kuudesta osiosta, jotka mittaavat kestävyys- ja lihaskuntoa, liikkuvuutta sekä motorisia taitoja.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.