Lukijalta
Mielipide

Lapset puheeksi tukee opettajan työtä – se ei tee opettajasta psykoterapeuttia tai sosiaalityöntekijä, vaan opettaja pysyy ammattiroolissaan

Kouluihin tarkoitettu Lapset puheeksi -keskustelu on kehitetty koulujen kanssa. Tavoite on tukea oppilaan kasvua ja oppimista sekä kodin ja koulun yhteistyötä opetussuunnitelman mukaisesti.

Kaleva uutisoi 8.5. Suomen Luokanopettajat ry:n tiedotteen, jonka mukaan opettajien työtä ollaan lisäämässä. Valitettavasti tiedotteesta saa vaikutelman, että se perustuu puutteelliseen ymmärrykseen Lapset puheeksi -menetelmästä.

Kouluihin tarkoitettu Lapset puheeksi -keskustelu on kehitetty koulujen kanssa. Tavoite on tukea oppilaan kasvua ja oppimista sekä kodin ja koulun yhteistyötä opetussuunnitelman mukaisesti. Teemat käsittelevät arjen asioita, jotka liittyvät koulunkäyntiin.

Menetelmä vahvistaa opettajan ja huoltajien välistä ymmärrystä siitä, kuinka oppilaan kasvua ja oppimista voidaan edistää. Huoltajat ja opettaja sopivat yhdessä keinoja tukea oppilaan vahvuuksia ja auttaa häntä selviytymään mahdollisten vaikeiden asioiden kanssa. Menetelmä sopii jokaisen perheen kohtaamiseen ja koulun toimintatapoihin. Se ei ole tiedonkeruulomake tai vain oppilashuollon työkalu.

Opettajat pystyvät tukemaan oppimista paremmin, kun he ymmärtävät oppilaan arkea. Yhteistyö ja yhdessä sovitut toimintatavat edistävät opettajan jaksamista. Menetelmää kritisoivatkin usein ne opettajat, jotka eivät ole käyttäneet sitä.

Opettajat kohtaavat huoltajat arviointikeskusteluissa, joihin menetelmä voidaan yhdistää. Lapset puheeksi -keskusteluihin kuluu hieman enemmän aikaa, mutta keskustelut tasalaatuistuvat ja säästävät aikaa myöhemmin. Huoltajat ja oppilaat ovat antaneet myönteistä palautetta menetelmästä. Osa kunnista maksaa opettajille palkanlisää käydyistä Lapset puheeksi -keskusteluista tai vähentää muita tehtäviä.

"Peruskoulu voi vaikuttaa eriarvoisuuteen päivittäisissä opetustilanteissa."

Huoli lasten ja nuorten eriarvoistumisesta on voimistunut. Peruskoulu voi vaikuttaa eriarvoisuuteen päivittäisissä opetustilanteissa.

Lapset puheeksi on tutkitusti vaikuttava menetelmä. Se ei tee opettajasta psykoterapeuttia tai sosiaalityöntekijä, vaan opettaja pysyy ammattiroolissaan. Tarvittaessa opettaja ohjaa perheen oppilashuollon palveluihin. Opettaja voi toteuttaa menetelmän avulla opetussuunnitelmaa, oppilashuoltolakia ja positiivista pedagogiikkaa.

Marja-Leena Bilund

luokanopettaja, KM, FL

LP-kouluttaja

Tiina-Liisa Valtokari

koordinoiva laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja

Sari Aalto-Matturi

toiminnanjohtaja

Suomen Mielenterveysseura

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.