Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lapsen eri­tyis­tar­pei­den huo­mioon ot­ta­mi­nen ontuu si­jais­huol­to­paik­ko­ja va­lit­taes­sa

Yhdenvertaisuus ei toteudu Suomessa lasten sijaishuoltopaikkojen valinnassa, sanoo Lastensuojelun Keskusliitto.

Yhdenvertaisuus ei toteudu Suomessa lasten sijaishuoltopaikkojen valinnassa, sanoo Lastensuojelun Keskusliitto.

Esimerkiksi lasten mielipiteiden kuulemisessa ja sosiaalipalveluiden yhteistyön sujuvuudessa on liiton mukaan suuria kuntakohtaisia eroja.

Sijaishuoltopaikan valintaan liittyvä arviointi on liiton mukaan erityisen vaativaa, jos kotinsa ulkopuolelle sijoitettavalla lapsella on erityistarpeita, jotka liittyvät esimerkiksi vammaisuuteen, mielenterveyteen tai maahanmuuttajataustaan.

- Lapsen edun ja lapsen oikeuksien toteutuminen ei voi riippua siitä, missä kunnassa lapsi sattuu asumaan, tai kenen työntekijän asiakas hän on. Se ei myöskään voi olla riippuvainen siitä, sattuuko lapsi tarvitsemaan esimerkiksi vammaispalveluita tai psykiatrisia palveluita, tai muita erityispalveluita vaikkapa taustansa takia, sanoo ohjelmajohtaja Miia Pitkänen Lastensuojelun Keskusliiton tiedotteessa.

Sijaishuollon koko merkitys voi vesittyä, jos lapsen erityistarpeita ei ole huomioitu sijoituspaikan valinnassa, liitto toteaa. Suomessa tarvitaan sen mukaan erityisesti lisää yhteisiä työtapoja sijoituspaikkojen arviointiin.

Lastensuojelun Keskusliitto julkaisee tänään selvityksen lasten erityistarpeiden arvioinnista ja huomioimisesta sijaishuollossa.