Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tilaajille

Lan­nas­ta tun­tu­via uh­ka­sak­ko­ja – muo­nio­lai­sen he­vo­sen­pi­tä­jän sakot mää­rät­tiin mak­suun, So­dan­ky­läs­sä niitä ase­tet­tiin yli 20 000 eurolla karjan omis­ta­jal­le

Muoniolainen hevosenpitäjä määrättiin maksamaan lähes 3 000 euron uhkasakko lannan väärästä säilyttämisestä. Sodankylässä karjayrittäjälle puolestaan asetettiin uhkasakkoja yli 20 000 euron edestä lannan levittämisestä.

Sodankylän ympäristöjaos joutuu turvautumaan uhkasakkoihin lannan käsittelyssä. Kuvituskuva.
Sodankylän ympäristöjaos joutuu turvautumaan uhkasakkoihin lannan käsittelyssä. Kuvituskuva.
Kuva: Hussain Mirja

Hevosenpitäjä määrättiin maksamaan lähes 3 000 euron uhkasakko ja 360 euron viranomaismaksut hevosen lannan vääränlaisesta varastoinnista Muoniossa.

Asiasta päätti yksimielisesti Sodankylän kunnan ympäristöjaosto, joka hoitaa Muonion kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät.

Ympäristöpäällikkö Teresa Ojalan esityksen mukaan lanta oli varastoitu nitraattiasetuksen vastaisesti liian lähelle talousvesikaivoa.

– Naapurikiinteistön talousvesikaivo sijaitsee toiminnan alapuolella pohjaveden virtaussuunnassa. Lannan asiaton käsittely ja varastointi aiheuttaa siten pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Lisäksi toiminta on omiaan aiheuttamaan viihtyisyyshaittaa naapurikiinteistöllä. Lisäksi toiminta aiheuttaa epäsiisteyttä ja maiseman rumentumista.

Uhkasakko asetettiin vuonna 2018. Hevostenpitäjän katsottiin suorittaneen muut velvoitteensa, kuten hevosten jaloittelualueen siirtämisen, mutta lannan säilytys oli yhä puutteellista.

Sodankylässä asetettiin uhkasakko

Sodankylässä puolestaan asetettiin uhkasakkoja ylämaakarjan lannan asiattomasta läjittämisestä johtuen. Puutteesta ilmoitettiin ympäristöviranomaiselle heinäkuussa.

Yrittäjä velvoitetaan poistamaan ojan viereen läjitetty lanta uhkasakolla, jonka peruserä on 14 000 euroa.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.