Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Lä­hi­Ta­pio­la ja Elo myyvät kaikki S-Pan­kin osak­keen­sa S–­ryh­mäl­le

LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö sekä LähiTapiolan alueyhtiöt myyvät Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle (SOK) ja S-ryhmään kuuluville alueosuuskaupoille kaikki S-Pankin osakkeensa. S-ryhmä kertoo asiasta tänään keskiviikkona julkaistussa tiedotteessa.

Samassa yhteydessä Työeläkevakuutusyhtiö Elo myy osakkeensa S-ryhmälle. Yhtiöt omistavat nykyisin neljänneksen S-Pankista.

Osapuolet ovat päättäneet, että kauppahintaa ei julkisteta. Suunniteltujen järjestelyjen kerrotaan selkeyttävän LähiTapiola-ryhmän ja S-Pankin yhteistyötä.

– LähiTapiola-ryhmän uudessa strategiassa korostuu voimakas panostus talouden palveluihin. Haluamme entisestään vahvistaa nykyisten ja uusien omistaja-asiakkaidemme elämänturvaa myös taloudellisessa varautumisessa ja sijoittamisessa, LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen sanoo tiedotteessa.

– Rahastojärjestelyn myötä pystymme jatkossa panostamaan yhä enemmän oman rahastoliiketoimintamme kehittämiseen. Ryhminä jatkamme edelleen strategista yhteistyötä ja vakuutusmaksuista saa jatkossakin S-ryhmän Bonusta.

S-Pankin ja LähiTapiolan välinen rahastoyhteistyö päättyy kaupan yhteydessä. LähiTapiola-rahastojen hallinnointi siirretään LähiTapiolan omistamalle Seligson & Co:lle vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

LähiTapiola-rahastoja hallinnoi nykyisin S-Pankki-konserniin kuuluva FIM Varainhoito Oy. S-Pankin omien rahastojen toimintaan ei tiedotteen mukaan tule muutoksia.

Sekä kauppa että rahastoyhteistyöhön suunnitellut muutokset vaativat vielä toteutuakseen viranomaisten hyväksynnän.

Muutokset eivät edellytä asiakkailta toimenpiteitä. LähiTapiola–rahastojen sijoittajille tullaan tiedottamaan henkilökohtaisesti heitä koskevien palveluiden mahdollisista muutoksista.

Lue lisää: Val­tio­neu­vos­ton entinen vies­tin­tä­joh­ta­ja Päivi Ant­ti­kos­ki siirtyy joh­ta­jak­si SOK:lle – vas­tuu­aluei­na mark­ki­noin­ti ja vies­tin­tä