Kolumni: Mol­do­van se­pa­ra­tis­ti­alueel­la Trans­nist­rias­sa jän­nit­teet tun­tui­vat jo vuonna 2019

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lä­hi­pal­ve­lui­na jär­jes­tet­ty neuvola ta­voit­taa lähes kaikki perheet riip­pu­mat­ta perheen so­sio­eko­no­mi­ses­ta ase­mas­ta

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut kustannusten hillintä. Tavoitteen saavuttamiseksi painotuksena on terveyden edistäminen. Tällä tarkoitetaan ehkäisevään työhön panostamista, sairauksien varhaista tunnistamista ja hoitoa.

Kansanterveyden perustana pidetään kaikille perheille tarjottavia palveluja, kuten esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolat. Investoinnit lasta odottaviin perheisiin ja lapsen varhaisiin elinvuosiin sekä vanhemmuuteen on todettu kustannusvaikuttaviksi.