Kysely: Suo­ma­lai­set val­mis­tau­tu­vat tur­vat­to­mam­paan tu­le­vai­suu­teen

Suomalaiset kokevat tulevaisuutensa entistä turvattomammaksi, selviää Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) kyselystä.

Suomalaiset kokevat tulevaisuutensa entistä turvattomammaksi, selviää Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) kyselystä. Lähes kaksi kolmasosaa marraskuussa tehtyyn kyselyyn vastanneista arvioi Suomen elävän seuraavan viiden vuoden aikana aiempaa turvattomammassa maailmassa.

MTS:n kyselyissä on esitetty sama kysymys vuodesta 1990 alkaen, eikä turvattomuuden tunne ole koskaan ollut yhtä suurta.

Suomalaisten huolenaiheiden kärkikolmikko ovat Suomen työllisyystilanne, kansainvälinen terrorismi ja Euroopan talouden näkymät. Näistä huoli terrorismista nousi selvästi kyselyjakson aikana tehtyjen Pariisin terrori-iskujen jälkeen.

Selvästi eniten vuoden aikana lisääntyi huoli maahanmuuttajien määrän kasvusta Suomessa ja siihen osittain liittyvästä Syyrian tilanteesta. Useampi kuin kaksi kolmesta vastaajasta oli myös huolissaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta Suomessa ja Euroopassa, mistä kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa.

Aiempaa selvästi harvempi - vain alle kolmasosa vastaajista - arvioi Suomen varautuneen hyvin hallitsemattomaan maahanmuuttoon ja talouskriisiin. Luottamus ulkopolitiikan hoitoon kasvoi vuoden aikana mutta puolustuspolitiikan hoitoon heikkeni.

Nato-jäsenyydestä epävarmojen määrä kasvanut

Nato-jäsenyyden kannatuksessa tai vastustuksessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, selviää Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan kyselystä. Eniten näyttää lisääntyneen epävarmuus Nato-kannasta.

Nato-jäsenyyden vastustajien määrä aleni aiempien vuosien tapaan mutta vain kaksi prosenttiyksikköä 58 prosenttiin vastaajista. Samalla hupeni myös jäsenyyden kannattajien osuus 30:stä 27 prosenttiin. Eniten lisääntyi kannastaan epävarmojen osuus. Heitä oli nyt 15 prosenttia, vuotta aiemmin 10 prosenttia.

Lähes kaikki vastaajat (94 %) kannattavat Suomen sotilaallista yhteistyötä Ruotsin tai muiden pohjoismaiden kanssa. Yli neljä viidestä kannattaa sotilasyhteistyötä EU:n ja 58 prosenttia Naton kanssa.

Huoli Ukrainasta hellitti

Pariisin ilmastokokouksella ja uutisilla poikkeuksellista säistä lienee ollut osuutta siihen, että huoli ilmaston lämpenemisestä nousi myös selvästi. Vähemmälle huomiolle jäänyt Ukrainan tilanne sen sijaan huolestutti suomalaisia selvästi aiempaa vähemmän.

Myös huoli Venäjästä väheni vuoden takaiseen, mutta paljon tai jonkin verran huolestuneita itänaapurin kehityksen suhteen oli edelleen vajaat 70 prosenttia vastanneista.

MTS:n kyselyn toteutti Taloustutkimus marraskuussa. Kyselyyn haastateltiin tuhatta 17-79-vuotiasta suomalaista, ja sen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa