Aluevaalit: Alue­hal­lin­non teh­tä­viä ei tule tehdä toi­sel­la kädellä hui­tais­ten

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Kuu­sa­mos­sa alkaa mai­se­ma-ar­vo­kaup­pa – mat­kai­lu­mai­se­mien vaa­li­mi­seen voi osal­lis­tua va­paa­eh­toi­sel­la mak­sul­la

Karhunkierros on suosittu luontokohde Kuusamossa. Alueen metsämaisemat haluttaisiin säilyttää entisellään. Arkistokuva.
Karhunkierros on suosittu luontokohde Kuusamossa. Alueen metsämaisemat haluttaisiin säilyttää entisellään. Arkistokuva.
Kuva: Mikko Halvari

Kuusamossa alkaa syyskuun puolivälissä maisema-arvokauppa, jossa esimerkiksi matkailijat voivat antaa lahjoituksia metsämaisemien ylläpitoon ja hoitoon, kerrotaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) tiedotteessa.

Tavoitteena on edistää matkailulle tärkeiden kauniiden maisemien sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

– Maisema-arvokauppa toimii niin, että kerätyistä varoista maksetaan korvaus maisemanhoidosta niille metsänomistajille, jotka haluavat vapaaehtoisesti hoitaa metsiä maisemat ja luontoarvot huomioiden, kertoo toimintamallia jo useita vuosia kehittänyt Liisa Tyrväinen Lukesta.

Myös metsän rooli hiilivarastona huomioidaan. Sopimuskausi kestää kymmenen vuotta.  Kokeilussa on mukana uudistuskypsiä metsiä.

Metsänomistajat voivat valita, haluavatko he säilyttää alueen sopimuskauden ajan vai käsitellä metsää sillä tavalla, että metsä säilyy peitteisenä. Metsänomistajille maksettava korvaus määräytyy tämän mukaisesti.

Luonto on tärkeä matkailulle

Kuusamon matkailulle luonto on erittäin olennaisessa roolissa, ja useat matkailupalvelut tapahtuvat luonnossa.

Kokeilussa mukana olevat maisemakohteet onkin valittu alueilta, jotka ovat matkailun kannalta keskeisiä. Näitä ovat esimerkiksi erilaisten ulkoilureittien kuten Karhunkierroksen varret sekä maisemapaikoilta kuten Rukatunturilta tai Konttaiselta avautuvat näkymät.

Luken tutkimuksen mukaan valtaosa Kuusamo matkailijoista on valmis osallistumaan luontoarvojen vaalimiseen pienellä panoksella. Kuusamon metsänomistajista merkittävä osa on kiinnostunut maisema-arvokaupasta.

– Maisemien vaalimista ja luonnon monimuotoisuutta tukeva toimintamalli tuo monenlaisia hyötyjä niin matkailuyrityksille kuin alueelle laajemmin. Alueellisia hyötyjä ovat muun muassa alueen imagon vahvistuminen vastuullisena ja kestävänä matkakohteena ja konkreettiset toimet matkailumaiseman säilyttämiseksi, sanoo Ruka-Kuusamo Matkailun toimitusjohtaja Mats Lindfors.

Maisema-arvokauppakokeilussa on Luken lisäksi mukana Ruka-Kuusamon Matkailuyhdistys ja Suomen metsäkeskus.