Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kuulun suureen ikä­luok­kaan, ja vielä sitä suu­rem­paan jouk­koon, yli­pai­noi­siin, sekä vielä sen ala­la­jiin, jat­ku­vas­ti laih­dut­ta­viin ih­mi­siin

Kuulun suureen ikäluokkaan, ja vielä sitä suurempaan joukkoon, ylipainoisiin, sekä vielä sen alalajiin, jatkuvasti laihduttaviin ihmisiin.

Onnistumisiakin on ollut elämäni varrella. Pari kertaa olen saanut pudotettua painoni suhteellisen lyhyessä ajassa parikymmentä kiloa alaspäin, mutta kuten arvata saattaa, kilot ovat palautuneen hiljalleen takaisin.