Tilaajille

Kunnat siir­tä­vät hen­ki­lös­töä ko­ro­na­epi­de­mian aikana uusiin teh­tä­viin – Oulu suun­nit­te­lee huo­len­pi­to­pal­ve­lua ikäih­mi­sil­le, ym­pä­rys­kun­nis­sa pa­nos­te­taan van­hus­ten ko­ti­pal­ve­luun

Ikäihmisten auttaminen ja yhteisöllisyys ovat etusijalla, kun Oulu suunnittelee työntekijöiden uusia tehtäviä poikkeustilan aikana.

Ikäihmisten auttaminen ja yhteisöllisyys ovat etusijalla, kun Oulu suunnittelee työntekijöiden uusia tehtäviä poikkeustilan aikana. Ympäryskunnissa haetaan ensin pehmeitä keinoja ja korvaavia tehtäviä, mutta varaudutaan lomautuksiin.

Oulun kaupungin henkilöstöjohtaja Ville Urponen kertoo, että kaupungin työntekijöistä noin 700 on estyneitä tekemään työtään koronatoimenpiteiden seurauksena.

Tämä sisältää mm. kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden henkilöstöä. Esimerkiksi kirjastot ja liikuntapaikat ovat suljettuina, mutta myös päiväkotien ja koulujen henkilöstötarvetta tarkastellaan, sillä lapset ovat suurella osalla nyt kotona.