Mainos

Kunnat kii­reh­ti­vät apuun: Raahe, Kuusamo ja Tai­val­kos­ki tar­joa­vat yrit­tä­jil­le krii­si­apu­na lai­na­ra­hoi­tus­ta

Raahe, Kuusamo ja Taivalkoski tarjoavat yrittäjille lainarahoitusta nopeana kriisiapuna

Teemu Haapalan mukaan kunnan avustuksen ehtona on, että yrityksen sekä koti- että toimipaikka ovat Limingassa.
Teemu Haapalan mukaan kunnan avustuksen ehtona on, että yrityksen sekä koti- että toimipaikka ovat Limingassa.

Raahen kaupunki lähti vastaamaan mikroyritysten akuuttiin hätään omalla lainarahoituksella. Alkuun kysyntä oli kova ja viidesosa rahoituksesta käytettiin heti.

Raahen ehdoton valtti on ollut nopeus. Liikkeellä oltiin jo koronaviruskriisin toisella viikolla. Kaikkiaan rahaa on varattu 500 000 euroa.

”Rahoitukselle on ollut tarvetta. Tilanne rauhoittui sen jälkeen, kun tuli muita tukimuotoja”, yrityskehityspäällikkö Jussi Kemilä Raahen seudun kehityksestä sanoo.

Kemilä on tyytyväinen, että Raahessa pystyttiin kehittämään kriisirahoitusmalli, joka otettiin hyvin vastaan. Alussa pankit eivät pystyneet vastaamaan akuuttiin kysyntään, koska ne ruuhkautuivat.

”Käytännössä hakemuksen käsittely tehtiin yhdessä päivässä, jopa tunnissa, ja parhaimmillaan laina saatiin maksuun saman päivän aikana.”

Lainaerien suuruus on 2000 euroa ja niitä voidaan myöntää maksimissaan kolme. Takaisinmaksuaikaa on vuosi ja viimeisen erän yhteydessä maksetaan pääomalle kahden prosentin korko. Laina myönnetään kaupunkikonserniin kuuluvan Raahepolis Oy:n kautta.

Kriisirahoituksella pahimman yli

Kemilä tarkentaa, että kyse on kriisirahoituksesta, jonka avulla yritysten halutaan pääsevän pahimman yli. Sen tarve saattaa vielä kasvaa, jos tilanne pitkittyy.

Samassa yhteydessä kaupunki ryhtyi tarjoamaan vuokrahelpotuksia. Kiinteistöyhtiö Raahepolis Oy on tehnyt vuokrajärjestelyjä.

”Näiden lisäksi on pyritty aikaistamaan erilaisten julkisten hankintoja tekemistä.”

Raahen seudun kehityksen asiantuntijoille tulee tasaisena virtana kyselyjä erilaisista tukimuodoista. Hakemusten laadintaan tarjotaan apua.

Viime aikoina esille on noussut yrittäjien jaksaminen.

”Meillä on meneillään mikroyrittäjien tuottavuus ja työkyky -hanke, jonka resursseilla voidaan tarjota apua myös yrittäjien jaksamiseen”, Kemilä toteaa.

Valtion kerta-avun haku jatkuu

Kuusamo ja Taivalkoski ovat huhtikuun lopussa ottaneet käyttöön saman tyyppisen lainarahoituksen kuin Raahe. Kriisirahoituksen hakemukset käsitellään pikaisesti.

”Monet yrittäjät eivät heti innostu lainarahasta. He kokevat, että lainan maksu on edessä joka tapauksessa”, yrityskehittäjä Ari-Matti Toivonen Taivalkoskelta arvioi.

Valtion rahoittamaa 2000 euron kertakorvausta on haettu huhtikuun lopussa Taivalkoskella 11 ja Kuusamossa 28 kappaletta.

”Näitä hakemuksia tulee koko ajan lisää. Kunnassa uskotaan, että meille tätä varten myönnetty raha tulee olemaan riittävä.”

Taivalkoski voi myöntää tätä avustusta noin 70:lle ja Kuusamo noin 400 yrittäjälle. Taivalkoskella kunta on lähtenyt myöntämään yrittäjien vuokriin lisää maksuaikaa.

”Kaikki toimialat, joissa annetaan lähekkäin tapahtuvaa palvelua, kärsivät kriisistä. Matkailun ja ravintola-alan hiipuminen heijastuu logistiikka- ja tavarankuljetusyritysten liikevaihtoon.”

Kuusamo ja Taivalkoski ovat kuntakohtaisesti päättäneet laittaa lisää rahaa seudulliseen kehittämisrahastoon. Sillä halutaan turvata kehittämishankkeet myös koronaviruskriisin aikana.

”Kehittämistoimenpiteitä voidaan aloittaa nopeasti. Hankkeet voivat koskea yritysryhmiä, toimialoja tai kuntien elinvoimaa”, Toivonen sanoo.

Limingassa yrittäjille tarjolla korona-apuna avustusrahaa, Utajärvellä kuluttajaturva lahjakortille
Limingan kunta on päätynyt tukemaan 1–3 hengen yrityksiä omalla avustuksellaan.
Anna Tilvis
Vuokko Paso haluaa aktiivisesti ohjeistaa kaikkia yksityisyrittäjiä hakemaan valtion yksinyrittäjille myöntämää 2000 euron kertakorvausta.
Vuokko Paso haluaa aktiivisesti ohjeistaa kaikkia yksityisyrittäjiä hakemaan valtion yksinyrittäjille myöntämää 2000 euron kertakorvausta.

Limingan kunta on päätynyt tukemaan 1–3 hengen yrityksiä omalla avustuksellaan. Pieniä palvelualan yrityksiä haluttiin auttaa säilymään paikkakunnalla epidemian yli.

Kunnassa arvioitiin, että lainamuotoista tukea olisi tarjolla muualta. Vuokranmaksun kautta avustaminen nähtiin epäreiluna niitä kohtaan, jotka toimivat yksityisiltä vuokratuissa tiloissa tai kotiosoitteesta käsin.

”Tämä on tukimalli, joka on kaikille tasapuolinen”, elinkeinopäällikkö Teemu Haapala toteaa.

Limingassa yksin- tai mikroyrittäjä voi hakea avustusta 500–1000 euroa kuukautta kohti maksimissaan kolmen kuukauden ajalle. Avustus ei sulje pois muita tukimuotoja eikä yrittäjän työttömyyskorvausta.

”Rahaa on käytössä 100 000 euroa ja avustusta myönnetään niin kauan kuin raha riittää.”

Ehtona on, että kriisin takia yrityksen tulot ovat pudonneet, mutta se on muuten vakavarainen. Yrityksen koti- ja toimipaikka tulee olla Limingassa.

Ensimmäiseen jakoon saapui 76 hakemusta ja rahat myönnettiin huhtikuun lopussa. Seuraavat avustussummat jaetaan kesäkuun alussa.

”Oltiin yllättyneitä, kun hakemuksia tuli niin paljon. Arvelen, että kunnan raha loppuu kesäkuussa. Toivoisin, että jatkossa haettaisiin enemmän valtion rahaa. Sitä pystytään meillä jakamaan 149 mikroyrittäjälle.”

Valtion rahoista maksettavaa 2000 euron kertakorvausta on toistaiseksi haettu vähemmän. Haapala arvelee, että jatkossa yrittäjät pystyvät paremmin osoittamaan ehtona olevan 30 prosentin liikevaihdon vähentymisen. Sitä voi hakea syyskuun loppuun saakka.

Tukea yritysten laajakaistaan

Utajärvi kannustaa kuntalaisia ostamaan paikallisilta pieniltä yrittäjiltä. Se on lanseerannut kuluttajaturvan, jossa Utajärven Yrityspuisto Oy seisoo ostetun lahjakortin takuumiehenä.

”Jos kuntalaiset ostavat palveluja pikkuyrittäjiltä, ne saadaan pidettyä hengissä. Jos asiakas ostaa vaikka 50 euron lahjakortin, hän saa kuluttajaturvan avulla rahat takaisin, jos yrityksellä on ylivoimainen este eikä se voi antaa palvelua”, Yrityspuiston toimitusjohtaja Vuokko Paso kertoo.

Utajärven Yrityspuisto Oy korvaa lahjakortin ostajalle rahat takaisin, jos yrittäjä ei pysty vaikka konkurssin takia tarjoamaan palveluja.
Utajärven Yrityspuisto Oy korvaa lahjakortin ostajalle rahat takaisin, jos yrittäjä ei pysty vaikka konkurssin takia tarjoamaan palveluja.

Takaus on maksimissaan 300 euron lahjakortille.

”Esimerkiksi vakiokampaajalta voi ostaa tukanleikkuut koko perheelle. On hyvä hoksauttaa kuluttajia, millä tavalla he voivat auttaa.”

Kunta tekee poikkeusaikana kädenojennuksen yrityksille ja kuntalaisille olemassa olevien valokuituyhteyksien kuukausimaksuissa. Yrityksille maksetaan hinnasta 50 euroa ja kuntalaiset saavat sen ilmaiseksi.

”Tavoitteena on, että työ ja opiskelu sujuvat laajakaistayhteyksien avulla. Saadaan myös yrittäjien laskunippua vähän matalammaksi.”

Palvelut paikallisilta

Kunta on koonnut yrittäjien ja muiden toimijoiden tarjoamat palvelut yhdelle sivulle. Siinä kerrotaan, minkälaista palvelua miltäkin paikallisesta yritykseltä voi ostaa.

”Monien vanhusten omaiset asuvat ympäri Suomea. He haluaisivat ostaa vanhuksille palveluita. Kokosimme listan, jossa palvelut löytyvät aiheittain”, Paso sanoo.

Yrittäjien vuokrahuojennukset kunta käsittelee tapauskohtaisesti. Kunta voi tulla yrittäjiä vastaan 50–100 prosenttia. Utajärvi korvaa kuljetusalan yrityksille ajamatta jääneet koulukuljetukset 40-prosenttisesti.