LIIKENNE: Poliisi py­säyt­ti yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa ajaneen kul­jet­ta­jan Li­min­gas­sa

MAASTOPALOT: Py­hä­jär­ven maas­to­pa­lo saatiin sam­mu­tet­tua – paloa epäil­lään ihmisen ai­heut­ta­mak­si

Kolumni
Tilaajille

Ku­lut­ta­ja on ko­ro­na­krii­sin suurin yl­lät­tä­jä – hän on ottanut ta­lou­den tah­ti­pui­kon tiu­kas­ti kä­siin­sä

Olen ekonomistina seurannut talouden suhdanteita IT-kuplan puhkeamisesta alkaen. Sen jälkeen on ollut finanssikriisiä ja eurokriisiä sekä muuten vain hitaan ja nopean kasvun vaiheita.

Vaikka jokaisella käänteellä on ollut oma draaman kaarensa, yksi tekijä on ollut hyvin ennakoitavissa, nimittäin kotitalouksien kuluttaminen. Se on kehittynyt vakaasti hidastuen vain vähän laskusuhdanteissa ja kiihtyen loivasti noususuhdanteissa.