Korona: Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

Koronanyrkki: Ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen

Kou­lu­tus kan­nat­taa yhä – kor­keas­ti kou­lu­te­tul­le työuran aikana mil­joo­na euroa enemmän

Nykytiedon perusteella koulutus kannattaa edelleen. Tulokehitys korkeastikoulutetun ja peruskoulupohjalta työskentelevän välillä alkaa eriytyä jo noin 25 ikävuoden tienoilla.

Koulutus ei välttämättä ole enää mikään ehdoton tae hyvästä tulevaisuudesta, mutta koulussa kannattaa silti olla kuulolla.
Koulutus ei välttämättä ole enää mikään ehdoton tae hyvästä tulevaisuudesta, mutta koulussa kannattaa silti olla kuulolla.
Kuva: Kimmo Penttinen

Nykytiedon perusteella koulutus kannattaa edelleen. Eläketurvakeskuksen tietoihin pohjautuvan, Me-säätiön toteuttaman yhteenvedon mukaan nyt hieman yli parikymppinen, korkeakoulutettu nuori ansaitsee työuransa aikana bruttona noin miljoona euroa enemmän kuin peruskoulupohjalta työelämään ponnistava henkilö.

Tulokehitys alkaa eriytyä jo noin 25 ikävuoden tienoilla.

Näin ennustaa Eläketurvakeskuksen kehittämä ELSI-malli. Se on simulointimall, joka käyttää tilastollista yksilötason aineistoa. Yksittäisten henkilöiden työuraa simuloidaan vuosi kerrallaan. ELSI on trendilaskelma, joka käyttää historiatietoja pääosin vuodesta 2008 alkaen.

Mallinnus ei siis voi ennustaa suuria murroksia, kuten mahdollinen robotiikan kehityksen aiheuttama tarvittavan ihmistyön väheneminen. Koulutukseen kannattaa silti panostaa, arvioi koulutuspäällikkö Leena Jokinen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

– Jos ajattelemme, että korkean lisäarvon ihmistyö on hyvin palkattua ja jos työelämä jakautuu huonosti ja oikein hyvin palkattuihin töihin, jälkimmäisiä tekevät he, jolla on koulutus tai suuri luova potentiaali, Jokinen arvioi.

– Tässä suhteessa erityisosaaminen on hyvä investointi. Sanon usein että koulutuksesta ei ole ainakaan haittaa, mutta kouluttamattomuudesta saattaa olla.